PNDR

Submasura 6.4

Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole

Sprijinul public va reprezenta 90% sau 70% din totalul cheltuielilor eligibile. 

Valoarea cheltuielilor eligibile nerambursabile (corespunzatoare procentului de 90% sau 70% ) va fi de maxim 200.000 euro, cu respectarea conditiilor ajutorului de minimis.


Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanţat prin această sub-măsură este de 10.000
euro, această sumă reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului.

Perioada de depunere

 -02 noiembrie 2021 – 01 februarie 2022

BENEFICIARI:

 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural;
 • Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA)
  care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.

INVESTITII SI CHELTUIELI ELIGIBILE:

1.Investiţii pentru producerea şi comercializarea produselor neagricole:

 • fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinarie, articolede hârtie şi carton;
 • fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
 • activităţi de prelucrare a produselor lemnoase;
 • industrie metalurgică, fabricare de construcţii metalice, maşini, utilaje şi echipamente;
 • fabricare produse electrice, electronice; 

2.Investiţii pentru activităţi meşteşugăreşti (activităţi de artizanat şi alte activităţi tradiţionale neagricole – olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii, etc);

3.Investiţii legate de furnizarea de servicii:

 • servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;
 • servicii de reparaţii maşini, unelte, obiecte casnice;
 • servicii de consultanţă, contabilitate, juridice, audit;
 • activităţi de servicii în tehnologia informaţiei şi servicii informatice;
 • servicii tehnice, administrative, etc.

4.Investiții noi pentru infrastructură în unităţile de primire turistică de tipul: parcuri de rulote, camping, bungalow, cu respectarea Ordinului ANT 65/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

5.Investiţii in proiecte care presupun activități de agrement;

6.Modernizarea/ extinderea unităților de primire turistică de tipul: parcuri de rulote, camping, bungalow și agropensiuni, cu respectarea Ordinului ANT 65/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

7.Investiții noi/ modernizări/ extinderi ale structurilor de alimentație publică inclusiv punctul gastronomic local;

8.Investiţii pentru producţia de combustibil din biomasă (ex: fabricare de peleţi, brichete şi fabricarea de compost din deșeuri organice) în vederea comercializării.

9.Investiții pentru servicii de digitalizare în scopul eficientizării activității Investiții care susțin protecția mediului

Te-ar mai putea interesa si:

Intreaba un consultant