SERVICII OFERITE


 1. Strategia și dezvoltarea afacerii   
 • analiza situației  și redefinirea strategiei companiei;
 • suport in planificarea afacerii și a resurselor;
 • elaborarea de propuneri pentru alinierea proceselor la strategie;
 • definirea de măsuri pentru îndeplinirea obiectivelor strategice;
 • planificarea implementării măsurilor definite;

 1.  Management financiar și de risc 
 •  managementul subvențiilor și elaborarerea  conceptelor de finanțare;
 • asistență la elaborarea părții economice a studiilor de fezabilitate;
 • planificarea financiară și sisteme de monitorizare;
 • managementul capitalului de lucru și al lichidităților;
 • suport in achiziții și fuziuni;
 • măsurarea și evaluarea riscurilor companiei; 

 1. Operațiuni și procese interne 
 • îmbunătățirea și redefinirea proceselor interne;
 • consultanță pentru procesele de gestionarea furnizorilor și a clienților;
 • managementul performanței;
 • optimizarea costurilor și resurselor;
 • managementul producției,
 • dezvoltării și logisticii; 

 1. Marketing și vânzări 
 • optimizarea portofoliului de produse;
 • definirea de mărci și gestiunea de mărci;
 • managementul canalelor de distribuție;
 • concepte de marketing digital; 

 1. Resurse umane și managementul schimbării 
 • elaborarea de procese de recrutare, instruire și integrare;
 • concepte de identificare și dezvoltare a talentelor;
 • dezvoltarea unor scheme de compensație și beneficii;
 • planificarea și suport la implementarea strategiilor pentru managementul schimbării și gestionarea efectelor acesteia asupra angajaților unei companii;

 1. Digitalizare și concepte tehnologice 
 • elaborarea de strategii și concepte IT;
 • alinierea IT cu procesele companiei;
 • evaluarea și planificarea implementării de noi tehnologii;
 • identificarea de furnizori și gestionarea acestora; 

 1. Managementul  proiectelor
 • asistenta pentru administrarea a proiectelor din cadrul firmei clientului;
 • preluarea unei poziții în conducerea firmei clientului pentru o perioadă determinată;

Doresti sa ne contactezi?

Contacteaza-ne