DENUMIRE APEL

SOLICITANTI ELIGIBILI

STADIU

Ghid

Digitalizarea IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest

IMM-urilor înregistrate în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest

Activ din 4 martie 2024, ora 10:00

INVESTITII PRODUCTIVE PENTRU MICROINTREPRINDERI din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest

IMM-urilor înregistrate în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest

Activ din 4 martie 2024, ora 10:00

Creșterea competitivității IMM-urilor în domeniile turism și sănătate

Întreprindere mijlocie, Întreprindere mică, Microîntreprindere

Deschis până pe 20.03.2024, ora 10:00

Creșterea competitivității IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Ves

• întreprindere mijlocie – are mai puțin de 250 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deține active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro; 

• întreprindere mică – are mai puțin de 50 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;

 • microîntreprindere – are mai puțin de 10 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei.

Deschis până la 25.03.2024, ora 10:00

ELECTRIC UP II

Programul «ELECTRIC UP» privind finanţarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 150 kWp necesară consumului propriu, a staţiilor de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, precum și a unui sistem alternativ de încalzire/racire, pentru creșterea gradului de utilizare a energiei produse din surse regenerabile în încălzire și răcire.

– întreprinderi mici și mijlocii – beneficiarilor operatori economici care activează în domeniul HORECA, conform Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN

 Sumă maximă de 150.000 euro/beneficiar, reprezentând un suport financiar de până la 75% din valoarea cheltuielilor eligibile, restul de 25% reprezentând cofinanțare din surse proprii ale beneficiarului.

OUG de aprobare pentru 2024 în consultare publică

Creșterea eficienței energetice în regiune ca parte a investițiilor în sectorul locuințelor

Unitățile Administrativ-Teritoriale oraș și municipiu (inclusiv municipiu reședință de județ) Unitățile Administrativ-Teritoriale comună din componenţa Zonelor Urbane Funcţionale (ZUF)17 aferente municipiilor reşedinţă de judeţ, limitrofe acestora, din cele 6 judeţe ale regiunii de Nord-Vest, UAT definite conform OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

Activ din 15 februarie 2024, ora 10:00

PROIECTE DEMONSTRATIVE ALE  IMM

proof-of-concept

IMM

aprilie 2024

STRUCTURI DE AFACERI – INCUBATOARE DE AFACERI

cf lege 102/2016

                     mai 2024

STRUCTURI DE AFACERI – PARCURI INDUSTRIALE

APL, parteneriate

mai 2024

DEZVOLTAREA INOVATIVA A CLUSTERELOR

clustere

iunie 2024

Intreaba un consultant