PNDR

Submasura 6.2

Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale

Sprijinul public nerambursabil este de 50.000 de euro/ proiect, cu excepția activităţilor de
producţie pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro/ proiect.

Nu este necesară cofinanțare din partea beneficiarului.

Perioada de depunere

 29 octombrie 2021 – 31 ianuarie 2022.

BENEFICIARI:

· Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA);

• Micro-întreprinderi și întreprinderile mici din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării sprijinului

• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii Cererii de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii proiectului(start-ups)

DOMENII FINANTATE:

  • Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice,
    electronice, inclusiv producție de combustibil din biomasă,(fabricare de peleți) în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.;
  • Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
  • Activități turistice (ex: structuri de cazare de tip camping, parcuri de rulote, bungalow-uri, servicii turistice de agrement și alimentație publică, inclusiv punct gastronomic local);
  • Servicii (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural, etc.).

Nu sunt eligibile:

  1.  cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente activității de prestare de activități auxiliare pentru producția vegetală, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională, precum și producerea și comercializarea produselor din Anexa I din Tratat;
  2. cheltuielile pentru înființarea/ modernizarea/extinderea de agro-pensiuni, pensiuni, hoteluri; 
  3. cheltuielile pentru înființarea/ modernizarea/extinderea structurilor de alimentație publică integrate în cadrul structurilor turistice de cazare; cheltuielile aferente domeniilor exceptate în conformitate.

Te-ar mai putea interesa si:

Intreaba un consultant