.

PROGRAM OPERATIONAL

.

COD APEL

.

BENEFICIARI

.

VALOARE PROIECT

.

DATA DEPUNERE

PNRR

IMM

  • 20.000 și 30.000 euro pentru microîntreprindere;
  • 20.000 și 50.000 euro pentru întreprindere mică;
  • 20.000 și 100.000 euro pentru întreprindere mijlocie

ghid in consultare

PNRR

Unitățile Administrativ-Teritoriale (inclusiv subdiviziunile/sectoarele acestora) organizate la nivel de municipiu și oraș.

 260.130.000 Euro

15 septembrie 2022 – 14 noiembrie 2022

POIM

Axa Prioritară 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor,

Obiectivul specific 11.2: Măsuri de producere a energiei din surse regenerabile destinate autorităților administrației publice locale

  1. Sprijinirea investiţiilor în capacităţi de producere energie din surse regenerabile de energie, pentru comercializare 

Descarca GHID

UAT

 250 milioane euro

04.10.2022

POIM

Axa Prioritară 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor,

Obiectivul specific 11.2: Măsuri de producere a energiei din surse regenerabile destinate autorităților administrației publice locale

2.Sprijinirea investiţiilor în capacităţi de producere energie din surse regenerabile de energie, pentru consum propriu

Descarca GHID

UAT

 250 milioane euro

04.10.2022

Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei COVID-19

Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive.

Obiectiv Tematic – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19
și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei
Prioritatea de investiții: Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și
internaționale și de a se angaja în procesele de inovare.
Obiectiv Specific: Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.

IMM

1.000.000 euro

29 septembrie 2022

Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei COVID-19

POC – 4.1.1. BIS  Investiții în activități productive.

Obiectiv Specific: Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.

Investițiilor în retehnologizare acordate IMM-urilor din domeniul industriei alimentare și al construcțiilor

IMM

intre 50.000 euro și 500.000 euro,  în limita de maxim cinci ori cifra de afaceri realizată în exercițiul financiar 2021

 7 octombrie 2022- 13 octombrie 2022

AFM

Programul privind ecologizarea zonelor afectate de deșeuri – Curățăm România

Ecologizarea zonelor afectate de poluarea cu deșeuri (plastic, metal, deșeuri de echipamente electrice și electronice, sticlă, hârtie, cartoane, lemn, cauciuc, materiale textile, baterii și acumulatori, anvelope), inclusiv a gospodăriilor, zonelor de protecție din jurul lacurilor naturale, lacurilor de acumulare, cursurilor de apă, digurilor, canalelor, barajelor și a altor lucrări hidrotehnice, câmpurilor, pădurilor, de pe raza teritorială a UAT/ADI, dacă cantitățile de deșeuri nu intră în responsabilitatea operatorilor licențiați/autorizați, conform contractelor încheiate de solicitant cu aceștia.

Unitățile administrativ-teritoriale: comune, orașe, municipii, județe, subdiviziuni administrativ-teritoriale și asociaţiile de dezvoltare intercomunitară

ghid publicat 4 aprilie 2022

AFM

Statii de reincarcare cu putere normala

Unitățile administrativ-teritoriale: comune, orașe, municipii, județe

Institutie publica- max 400.000 lei; Oras-max 2.000.000 lei; Comuna- max 1.000.000 lei; judet- max 4.000.000 lei; UAT atestata statiune turistica interes national- 3.000.000 lei; UAT atestata statiune turistica de interes local- 2.700.000 lei

Program in pregatire pentru deschidere

AFM

Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public – 2022

– modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de iluminat existente -completarea sistemului de iluminat public existent cu corpuri de iluminat cu surse LED (în situaţiile în care stâlpii de pe tronsonul respectiv nu sunt echipaţi cu corpuri de iluminat sau acestea sunt deteriorate/nefuncţionale), extinderea sistemului de iluminat existent – achiziţionarea şi instalarea sistemelor de telegestiune

Unitățile administrativ-teritoriale: comune, orașe, municipii, județe

– comune- 1.000.000/ 2.000.000 lei
– oraşe – max 3.000.000 lei;
– municipii de rang 0 – municipiul Bucureşti – max 50.000.000 lei; pentru municipii de rang I – max 6.000.000 lei; pentru municipii de rang II – max 5.000.000 lei.

incepand cu 19 August 2022 pana la epuizare fonduri

AFM

Piste pentru biciclete

Unitățile administrativ-teritoriale: comune, orașe, municipii, județe

Program in pregatire pentru deschidere

Programul Naţional de Sprijin al României

Instituţii şi unităţi de cercetare-dezvoltare vitivinicolă, definite conform legislaţiei naţionale în vigoare;  Persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale; Asociaţii de doi sau mai mulţi producători şi/sau organizaţii interprofesionale.

Contribuția beneficiarului minim 50%

Depunere continuă

Instituit prin
ORDONANȚA DE
URGENȚĂ NR. 159/
2020

IMM

Reprezentanți ai domeniului
HORECA

100000 euro

Neprecizat