Planul Național de Redresare și Reziliență

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) reprezintă un document strategic structurat pe două priorități: reforme și investiții, ce aduce României perspectiva modernizării și a schimbărilor profunde așteptate de societatea civilă, mediul de afaceri și sectorul public din România.

Cu un total alocat de 33, 009 mld. euro (prețuri curente), planul este structurat pe trei piloni și 12 domenii prioritare pentru dezvoltarea României.

Cerința actuală din propunerea de Regulament aplicabil PNRR este ca din suma aferentă granturilor, 70% să fie disponibilă până în 2022, iar restul de 30% să se aloce, pe baza unei formule prestabilite, în funcție de evoluțiile macroeconomice de la nivelul fiecărei țări.

sursa: mfe.gov.ro

C1/1. Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2000 de locuitori  / Depunere : 21.12.2022 – 21.02.2023

C1/2. Colectarea apelor uzate în aglomerări mai mici de 2000 de locuitori  / Depunere : 15.01.2022 – 15.02.2023

C1/3. Prima conectare la apă și canalizare

C1/4. Reabilitare linii de apărare inundații

C1/4.1. Reabilitare linii de apărare inundații

C1/4.2. Reabilitare baraje

C1/5. Investiții administrații bazinale

C1/6. Realizarea cadastrului apelor

C1/7. Investiții stații meteorologice

C2/1. Impaduriri

C2/1.A. Sprijin pentru investitii in noi suprefete ocupate de paduri – in consultare publica

C2/1.B. Sprijin pentru refacerea potentialului forestier–in consultare publica

C2/2. Pepiniere material forestier

C2/3. Actualizare planuri de management zone naturale protejate

C2/3.1. Actualizare planuri de management zone naturale protejate

C2/3.2. Identificare zone naturale pentru protectie stricta

C2/4. Refacerea habitatelor ripariene

C2/4.1. Refacerea habitatelor ripariene

C2/4.2. Refacerea habitatului de pajisti

C2/4.3. Decolmatarea lacurilor din Delta Dunarii

C2/4.4. Monitorizarea sturionilor salbatici

C2/4.5. Centre de vizitare Delta Dunarii

C2/5. Modernizarea protectiei impotriva inundatiilor

C3/1.A. Centre de colectare cu aport voluntar

C3/1.B. Insule ecologice digitalizate pentru colectarea separata a deșeurilor

C3/1.C. Centre integrate de colectare separata

C3/1.D. Instalații de reciclare a deșeurilor / Depunere : 13.01.2023 – 14.04.2023 

C3/2. Infrastructură management gunoi de grajd și alte deșeuri agricole compostabile

C3/3.A. Echipamente de monitorizare și control pentru Garda Națională de Mediu

C3/3.B. Echipamente de monitorizare a calității aerului, radioactivității și zgomotului pentru Agenția Națională de Protecția Mediului

C4.1. Infrastructura feroviala

C4/2. Material rulant ferovial

C4/3. Infrastructura rutiera

C4/5. Retea metrou București si Cluj – Napoca

C5/1. Renovare integrată blocuri

C5/1.1. Renovare integrată blocuri

C5/1.2. Renovare energetică blocuri din zone defavorizate

C5/1.3. Renovare energetică clădiri rezidențiale

C5/1.4. Renovare integrată clădiri publice

C5/1.5. Renovare energetică clădiri publice

C5/2. Realizarea Registrului național al clădirilor

C5/3. Cursuri de formare eficiența energetica

C5/4. Economie circulara și creșterea eficienței energetice a cladirilor istorice

C6/1. Producție energie electrica – eoliana și solara

C6/2. Infrastructura de distribuție a gazelor și capacități de producție hidrogen verde

C6/3. Capacitati de producţie pe gaz pentru cogenerarea de energie electrica și termica în încălzirea centralizata

C6/4. Lanț industrial de producție și/sau reciclare a bateriilor, a celulelor și panourilor fotovoltaice și noi capacități de stocare

C6/4.1 Investitii in intregul lant valoric al bateriilor (productie, asamblare si reciclare)/ Depunere : 16.01.2023 – 16.03.2023

C6/4.2 Investitii in intregul lant valoric al celulelor si panourilor fotovoltaice (productie, asamblare si reciclare)/ Depunere : 16.01.2023 – 16.03.2023

C6/4.3. Sprijinirea investitiilor in achizitionarea si instalarea in capacitati de stocare a energiei – in consultare publica

C6/5. Eficiență energetică în sectorul industrial – in consultare

C7/1. Implementarea infrastructurii de cloud guvernamental

C7/2. Investiții pentru dezvoltarea/migrarea în cloud

C7/3. Crearea sistemului de eHealth și telemedicină 

C7/3.1. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină – in consultare publica

C7/3.2. Digitalizarea institutiilor cu atributii in domeniul sanitar aflate in subordinea MS

C7/3.3. Investitii in sistemele informatice si infrastructura digitala a unitatilor sanitare publice

C7/4. Digitalizarea sistemului judiciar

C7/5. Digitalizare în domeniul mediului

C7/6. Digitalizare în domeniul muncii și protecției sociale

C7/7. Implementarea formularelor electronice eForms în domeniul achizițiilor publice

C7/8. Carte de identitate electronica și semnatura digitala calificata

C7/9. Digitalizarea sectorului organizațiilor neguvernamentale

C7/10. Transformarea digitală în managementul funcției publice

C7/11. Conectarea satelor la internet de foarte mare viteza

C7/12. Protecție cibernetică

C8/1. Dezvoltarea serviciilor digitale și sistemelor electronice publice

C8/2. Îmbunătățirea proceselor de administrare a impozitelor şi taxelor

C8/3. Transformare digitală ANAF/Ministerul de finanțe

C8/4. Implementarea vămii electronice

C8/5. Actualizarea aplicației informatice care gestionează bugetul național

C8/6. Instrument de modelare economică pentru prognozarea cheltuielilor cu pensiile

C8/7. Asistență tehnică pentru revizuirea cadrului fiscal

C8/8. Operaționalizarea Băncii Naționale de Dezvoltare

C8/9. Recalcularea pensiilor

C8/10. Digitalizarea Casei Naționale de Pensii Publice

C9/1. Platforme digitale privind transparentizarea legislativă, debirocratizarea și simplificarea procedurală destinate mediului de afaceri

C9/2. Garanția de portofoliu pentru reziliență

C9/2.1. Garanția de portofoliu pentru reziliență

C9/2.2. Garanția de portofoliu pentru acțiune climatică

C9/2.3.  Fondul de fonduri de capital de risc pentru redresare

C9/2.4. Fondul pentru digitalizare, acțiune climatică și alte domenii de interes

C9/3. Schemă de ajutor pentru digitalizarea IMM-urilor

C9/3.1. Schemă de ajutor pentru digitalizarea IMM-urilor / Depunere 15.02.2023 – 18.04.2023

C9/3.2. Schema de minimis pentru ajutarea firmelor din România în procesul de listare la bursă

C9/4. IPCEI – Procesoare cu consum redus de energie și cipuri semiconductoare

C9/5. Centre de competențe Horizon Europe

C9/6. Programul de mentorat Horizon Europe

C9/7. Schemă de finanțare pentru posesorii de certificate de excelență primite la competiția Marie Sklodowska Curie 

C9/10. Centre regionale de orientare în cariera de cercetător

C10/1. Vehicule nepoluante destinate transportului public

C10/1.1. Vehicule nepoluante destinate transportului public

C10/1.2. Sisteme inteligente de management urban/local pentru transportul verde

C10/1.3. Puncte de reîncărcare vehicule electrice transport public local

C10/1.4. Infrastructură pentru biciclete la nivel local/metropolitan

C10/2. Construirea de locuințe pentru tineri/pentru personal din sănătate și învățământ

C10/3.  Reabilitare clădirilor publice din orașe și comune

C10/4. Actualizarea în format digital a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană

C11/1. Rute turistice/culturale

C11/2. Muzee și memoriale – consultare publica

C11/3. Centrul Național de Coordonare Velo

C11/4. Piste pentru biciclete

C11/5. Programe-pilot acces la cultură pentru localități mici

C11/6. Sistem digital pentru finanțarea culturii

C11/7. Digitalizarea producție și distribuție filme / Depunere 10.01. 2023 – 25.03.2023

 

C12/1. Infrastructură medicală prespitalicească

C12/1.1 Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistenta medicala primara / Depunere 19.012023 – 23.02.2023

C12/1.3. Unitati de asistenta medicala ambulatorie

C12/1.4. Centre Comunitare Integrate

C12/1.5. Cabinete de planificare familiala / Depunere 20.10.2022 – 31.03.2023

C12/2. Infrastructură spitalicească publică

C12/2.3 Sectii de terapie intensiva pentru nou-nascuti / Depunere 20.09.2022 – 03.03.2023

C12/2.4 Echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infectii nasocomiale

C13/1. Centre de zi pentru copiii expusi riscului de a fi separati de familie

C13/2. Infrastructură socială pentru persoanele cu dizabilități

C13/3.Tichete de muncă pentru lucrătorii casnici

C13/4. Centre de îngrijire pentru persoane vârstnice

C14/1. Sedii de instanțe

C14/2. Depozite pentru bunurile indisponibilizate generate de infracțiuni

C14/3. Planuri de intervenție comunitară implementate de parteneriate APL – ONG

C14/4. Colaborare cu mediul ONG

C14/5. Monitorizarea și implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență

C15/1. Creșe – in consultare publica

C15/2. Servicii complementare pentru copii/ grupuri defavorizate / Depunere  09.01.2023 – 16.02.2023

C15/3.  Formare profesioniști educație

C15/4. Sprijinirea unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar

C15/5. Cursuri sisteme informatice dedicate reducerii abandonului școlar

C15/6. Campusuri profesionale integrate / Depunere 17.11.2022 – 20.02.2023

C15/7. Transformarea liceelor agricole în centre de profesionalizare

C15/8. Program de formare la locul de muncă pentru personalul didactic în educație digitală

C15/9. Resurse tehnologice pentru unități de învățământ

C15/10. Școli verzi și microbuze verzi

C15/11. Dotări pentru sălile de clasă și laboratoare școlar

C15/12. Consorții școlare rurale

C15/13.  Laboratoare de informatică din învățământul profesional și tehnic

C15/14.  Ateliere de practică din untiățile de învățământ profesional și tehnic

C15/15. Școala online: Dezvoltarea platformei de evaluare și realizarea de conținut

C15/16. Digitalizarea universităților

C15/17.  Asigurarea infrastructurii universitare (cămine, cantine și spații de recreere)

C15/18. Formare pentru inspectorii școlari

Intreaba un consultant