Planul Național de Redresare și Reziliență

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) reprezintă un document strategic structurat pe două priorități: reforme și investiții, ce aduce României perspectiva modernizării și a schimbărilor profunde așteptate de societatea civilă, mediul de afaceri și sectorul public din România.

Cu un total alocat de 33, 009 mld. euro (prețuri curente), planul este structurat pe trei piloni și 12 domenii prioritare pentru dezvoltarea României.

Cerința actuală din propunerea de Regulament aplicabil PNRR este ca din suma aferentă granturilor, 70% să fie disponibilă până în 2022, iar restul de 30% să se aloce, pe baza unei formule prestabilite, în funcție de evoluțiile macroeconomice de la nivelul fiecărei țări.

sursa: mfe.gov.ro

PNRR- Componenta C3- Managementul deseurilor, Subinvestia I.1B I1.B. - Construirea de insule ecologice digitalizate

Inființarea și dotarea de insule ecologice digitalizate (ansamblu de containere), pentru următoarele fluxuri
de deșeuri colectate separat: deșeuri de hârtie și carton, deșeuri de plastic, deșeuri metalice, deșeuri de sticlă, deșeuri biodegradabile, deșeuri reziduale.

Solicitanti eligibili: UAT-uri ( doar orase si municipii)

– ghid consultare publica  30 mai 2022

Perioada de depunere: neprecizat in ghid,   apel nelansat

PNRR-Componenta C1 Managementul apei

Investitia 1: Extinderea sistemelor de apa si canalizare in aglomerari mai mari de 2000 locuitori.

Investitia 2: Colectarea apelor uzate in aglomerarile mai mici de 2000 locuitori echivalenti care impiedica atingerea unei stari bune a corpurilor de apa/ afecteaza arii naturale protejate

Solicitanti eligibili: UAT-urile si ADI-urile, operatorii locali din sectorul de apa/apa uzata, operatori regionali de apa

– ghid consultare publica 18 mai 2022

Perioada de depunere: neprecizat in ghid,   apel nelansat

PNRR-Componenta C1 Managementul apei, Programul “Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare”.

Investitia 3: Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare
existente.

Solicitanti eligibili: Operatorul de servicii de utilităţi publice/operatorul regional de servicii de utilităţi publice din sectorul de apă/apă uzată, (în calitate de Lideri), în parteneriat cu Unitățile Administrativ
Teritoriale (UAT);

Perioada de depunere: neprecizat in ghid,   apel nelansat

PNRR - Componenta C12, Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești

I1.1: Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară

Solicitanti eligibili: Orice entitate publică sau privată care are în componență cabinete de asistență medicală primară (medici de familie) care au contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate sau cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești

ghid  in consultare publica  23 mai 2022- 13 iunie 2022

Perioada de depunere: neprecizat in ghid,   apel nelansat