DENUMIRE APEL

SOLICITANTI ELIGIBILI

STADIU

GHID

C3 –MANAGEMENTUL
DEȘEURILOR INVESTIȚIA I2
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII
PENTRU MANAGEMENTUL
GUNOIULUI DE GRAJD ȘI AL ALTOR DEȘEURI AGRICOLE
COMPOSTABILE

Unitățile administrativ
Teritoriale (UAT)
(inclusiv subdiviziunile/sectoarele
acestora), organizate la nivel de
municipiu, oraș și comună.

Consultare publică

C7-TRANSFORMAREA DIGITALĂ  INVESTITII IN SISTEME INFORMATICE SI IN INFRASTRUCTURA DIGITALA A UNITATILOR SANITARE PUBLICA

1.Unitatilor administrative-
teritoariale (UAT)

2.Parteneriatelor dintre autoritatile si institutiile publice centrale si locale

3.Altor autoritati si institutii publice si sigurantei nationale
respective Academiei Romane

4.Ministerul Sanatatii si altor ministere cu retea sanitara prprie aflate in subordinea sau in
coordonarea acestora

  • Pentru apelul MS-732 până la data de 30 iunie 2023
  • Pentru apelul MS-733 până la data de 30 aprilie 2025

C9 „GRANTURI PENTRU SPRIJINIREA ANTREPRENORILOR
ÎN DEZVOLTAREA TEHNOLOGIILOR DIGITALE
AVANSATE”

IMM-uri  Formele
associative (parteneriatele*) formate din:
1) Lider (IMM cu
activitate non-IT)
2) Partener (IMM cu
activitate IT)

Consultare publică – etapa 2

Intreaba un consultant