DENUMIRE APEL

SOLICITANTI ELIGIBILI

STADIU

Ghid

P4.Nord-Est -O regiune cu o mobilitate mai durabilă Promovarea mobilitatii urbane multimodale sustenabile

UAT orașe

Dată închidere apel:

31/07/2024

P5 – O regiune mai accesibilă OS 3.2. Dezvoltarea și ameliorarea unei mobilități naționale, regionale și locale sustenabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere

UAT comune , UAT județ , UAT municipii , UAT orașe

Consultare publică

P1.Nord-Est-O regiune mai competitivă, mai inovativă Proiecte ale start-up si spin-off pentru dezvoltarea, validarea si lansarea pe piata a unui produs minim viabil (MVP)

Data lansare consultare publica iunie-2024

Dată ESTIMATĂ deschidere apel iulie-2024

P3.Nord-Est- O regiune mai durabilă,mai prietenoasă cu mediul Investitii in cladirile publice in vederea cresterii eficientei energetice

Unități administrativ-teritoriale municipii sau municipii reședință de județ din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est Parteneriate dintre unitatea administrativ-teritorială municipii reședință de județ/ municipiu cu unitatea administrativ-teritorială județul/ orașe/ municipii/ comune din zona urbană funcțională (Z.U.F) / zona metropolitană (Z.M) Parteneriate între Unitățile Administrativ Teritoriale municipiu reședință de județ sau municipiu si instituțiile și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local (finanțate din bugetul local), aflate în subordinea unităților administrativ teritoriale municipiu reședință de județ/municipiu ; Parteneriate între Unitățile Administrativ Teritoriale municipiu reședință de județ/ municipiu și instituții publice centrale

Deschis Dată deschidere apel:

30/01/2024

Dată închidere apel:

31/07/2024