DENUMIRE APEL

SOLICITANTI ELIGIBILI

STADIU

GHID

CREȘTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC SESIUNEA 4

1. Unităţile administrativ-
teritoriale (UAT-uri)
organizate la nivel de
comună, oraş, municipiu,
județ;
2.Instituţiile publice din
subordinea/coordonarea
autorităţilor deliberative
ale administrației publice
locale.

30 decembrie 2022

31 ianuarie 2023

EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎN
CLĂDIRI PUBLICE

1. Unităţile administrativ-
teritoriale (UAT-uri)
organizate la nivel de
comună, oraş, municipiu,
județ;
2.Instituţiile publice din
subordinea/coordonarea
autorităţilor deliberative
ale administrației publice
locale.

23.12.2022 – 23.01.2023

Intreaba un consultant