DENUMIRE APEL

SOLICITANTI ELIGIBILI

STADIU

Ghid

Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor spitalelor de pediatrie

Unități/ structuri sanitare publice de Pediatrie

Lansat

Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor spitalelor de obstetrică ginecologie

Unități/ structuri sanitare publice de obstetrica ginecologie

Lansat

Investiții în infrastructura publică a unităților sanitare care furnizează servicii de reabilitare/ recuperare/ a unităților sanitare acuți în vederea transformării acestora în unităţi sanitare care furnizează servicii de reabilitare/ recuperare

-UAT judet/UAT municipii / UAT orase / UAT comune si/sau alte autoritati structuri ale Admin Publice Locale

 -Ministerul Sănătății și alte ministere cu rețea sanitară proprie aflate în subordinea sau în coordonarea acestora; 

-Unități sanitare care furnizează de recuperare medicală, recuperare neurologică și post-traumatică/ unități sanitare acuți care se transformă în unităţi sanitare care furnizează servicii de reabilitare/ recuperare

 -Parteneriate dintre autoritățile și instituțiile publice centrale și locale.

2 apr – 20 iun 2024

Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor sprijinite prin POR 2014-2020

a) Unități sanitare publice/ structuri publice cu personalitate juridică care desfășoară activități medicale de tip ambulatoriu sau care acordă asistență medicală ambulatorie; 

b) Unitățile administrativ-teritoriale, astfel cum sunt definite la art. 5 lit. pp) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care au în coordonare/ subordonare/ autoritate sau dețin în administrare/ proprietate unitățile de la punctul a); 

c) Unitățile administrativ-teritoriale, astfel cum sunt definite la art. 5 lit. pp) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care administrează de drept și vor pune la dispoziția parteneriatului terenuri şi clădiri în vederea realizării proiectului;

 d) Primăria Municipiului București, inclusiv prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și sectoarele Municipiului București, definite conform prevederilor art. 5 lit. pp și mm) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care au în coordonare/ subordonare/ autoritate sau dețin în administrare/ proprietate unitățile de la punctul a); 

e) Ministerul Sănătății, alte autorități și instituții publice centrale, inclusiv autorități și instituții publice centrale din sfera apărării, ordinii publice și siguranței naționale, respectiv a Academiei Române care au în coordonare/ subordonare/ autoritate sau dețin în administrare/ proprietate unitățile de la punctul a);

 f) Universități publice de medicină, pentru ambulatoriile acestora.

Consultare Publica

Investiții în infrastructura ambulatoriilor care vor desfășura programe de screening (populațional) (OIS: cancer, hepatite, etc.)

a) Unități sanitare publice/ structuri publice cu personalitate juridică care desfășoară activități medicale de tip ambulatoriu sau care acordă asistență medicală ambulatorie;

 b) Unitățile administrativ-teritoriale, astfel cum sunt definite la art. 5 lit. pp) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care au în coordonare/ subordonare/ autoritate sau dețin în administrare/ proprietate unitățile de la punctul a); 

c) Unitățile administrativ-teritoriale, astfel cum sunt definite la art. 5 lit. pp) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care administrează de drept și vor pune la dispoziția parteneriatului terenuri şi clădiri în vederea realizării proiectului;

 d) Primăria Municipiului București, inclusiv prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și sectoarele Municipiului București, definite conform prevederilor art. 5 lit. pp și mm) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care au în coordonare/ subordonare/ autoritate sau dețin în administrare/ proprietate unitățile de la punctul a); 

e) Ministerul Sănătății, alte autorități și instituții publice centrale, inclusiv autorități și instituții publice centrale din sfera apărării, ordinii publice și siguranței naționale, respectiv a Academiei Române care au în coordonare/ subordonare/ autoritate sau dețin în administrare/ proprietate unitățile de la punctul a);

 f) Universități publice de medicină, pentru ambulatoriile acestora.

27 dec 2023 – 30 apr 2024

Investiții infrastructura publică a unităților sanitare – serviciilor esențiale pentru afecțiuni complexe: dezvoltarea structurilor integrate de preluare și îngrijire a pacientului critic, prin asigurarea infrastructurii unităților dedicate de îngrijire

 UAT judet/UAT municipii / UAT orase / UAT comune si/sau alte autoritati structuri ale Admin Publice Locale (pentru unitățile sanitare din subordine care tratează pacienți critici -ex. cu patologie vasculară cerebrală acută, etc);

  Ministerul Sănătății și instituțiile/unitățile sanitare aflate în subordinea sau în coordonarea acestora care tratează pacienți critici (ex. cu patologie vasculară cerebrală acută, etc); 

 Alte ministere cu rețea sanitară proprie, respectiv Academia Română;  Parteneriate dintre autoritățile și instituțiile publice centrale și locale.

trim 2 – 2024

Investiții în infrastructura unităților sanitare care furnizează servicii de paliație/ în infrastructura publică a unităților sanitare acuți în vederea transformării acestora în unităţi sanitare care furnizează servicii de paliaţie

 UAT judet/UAT municipii / UAT orase / UAT comune si/sau alte autoritati structuri ale Admin Publice Locale (pentru unitățile sanitare din subordine care tratează pacienți critici -ex. cu patologie vasculară cerebrală acută, etc);

  Ministerul Sănătății și instituțiile/unitățile sanitare aflate în subordinea sau în coordonarea acestora care tratează pacienți critici (ex. cu patologie vasculară cerebrală acută, etc); 

 Alte ministere cu rețea sanitară proprie, respectiv Academia Română;

  Parteneriate dintre autoritățile și instituțiile publice centrale și locale.

trim 2 – 2024