DENUMIRE APEL

SOLICITANTI ELIGIBILI

STADIU

Ghid

Intensificarea creșterii durabile și a competitivității microîntreprinderilor și întreprinderi mici din regiunea Sud-Muntenia

•Microîntreprinderi

• Întreprinderi mici

 

LANSAT

15 ianuarie 2024;

Deschidere apel

15.03.2024, 08:00

Închidere apel

14.06.2024, 12:00

Intensificarea creșterii durabile și a competitivității microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii din regiunea Sud-Muntenia

• Microîntreprinderi

• Întreprinderi mici și mijlocii

 

 LANSARE APEL

1 Martie 2024- Iulie 2024 conform calendarului ADR Sud-Muntenia

Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin investiții în clădiri publice

• Autoritățile Publice Centrale: instituțiile publice din subordinea Guvernului ori a ministerelor, autoritățile administrative autonome, Instituția prefectului. • Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT comună, oraș, județ).

• Instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean (finanțate din bugetul local), aflate în subordinea unităților administrativ teritoriale.

• Parteneriatele între entitățile de mai sus.

 

LANSAT :

Deschidere apel:

1 aprilie 2024;

Inchidere apel :

30.09.2024

Sprijin acordat învățământului primar și secundar pentru îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin investiții în locuințe multifamiliale

Unități administrativ- teritoriale • Instituții din subordinea Primăriilor • Parteneriate dintre unități administrativ teritoriale și instituții din subordinea Primăriilor

 

LANSARE APEL

Mai 2024-decembrie 2024 conform calendarului ADR Sud-Muntenia