FONDUL PENTRU MODERNIZARE

DENUMIRE APEL

SPRIJINIREA
INVESTIŢIILOR ÎN
NOI CAPACITĂŢI
DE PRODUCERE A
ENERGIEI
ELECTRICE
PRODUSĂ DIN
SURSE
REGENERABILE
PENTRU
AUTOCONSUM

Programului-cheie 1

SOLICITANTI ELIGIBILI

Proiecte tip B: Unitățile
Administrativ Teritoriale,
Sub-unitățile
Administrativ Teritoriale,
unitățile din sistemul
național de apărare,
ordine publică și
siguranță națională,
instituții publice

STADIU

APEL DESCHIS

06.12.2023 – 06.03.2024

Intreaba un consultant