DENUMIRE APEL

SOLICITANTI ELIGIBILI

STADIU

Ghid

Îmbunătățirea competitivității si a inovării în IMM-uri

Microîntreprinderi

15.03.2024 – apr. 2024

Îmbunătățirea competitivității si a inovării in microîntreprinderi

Microîntreprinderi

apr.2024 – mai. 2024

Digitalizare in folosul IMM-urilor

Microîntreprinderi

apr.2024 – mai. 2024