DENUMIRE APEL

SOLICITANTI ELIGIBILI

STADIU

Ghid

1.4.2 SCALE-UP PENTRU START-UP -URI SI MICROINTREPRINDERI

Microîntreprinderi

APEL DESCHIS 20.02.2024-20.05.2024

INTREPRINDERI DIGITALE PENTRU O ECONOMIE AVANSATA -SECTOARELE DE SPECIALIZARE INTELIGENTA

Microîntreprinderi,întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii

APEL DESCHIS 15.12.2023 -15.05.2024

 DEZVOLTAREAINTREPRINDERILOR  SI A ANTREPRENORIATULUI”, componenta „Sprijin pentru creșterea durabilă a microîntreprinderilor și crearea de locuri de muncă”

Microîntreprinderi

CONSULTARE PUBLICA

INVESTITII PENTRU DEZVOLTAREA IMM” DIN CADRUL PROGRAMULUI TRANZITIE JUSTA 2021-2027

Solicitantul este o societate constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu modificările și completările ulterioare, după caz și in conformitate cu prevederile schemei de masuri de ajutor aplicabile. Solicitantul se încadrează în categoria întreprinderilor mici sau mijlocii, în sensul prevederilor art. 4, alin. (1) din Legea nr. 346/2004.

APEL DESCHIS 20.12.2023 -20.03.2024