Acceseaza Start-Up Nation 2022

Prin programul Start-up Nation România statul acordă fonduri nerambursabile de 200.000 lei  pentru firmele înființate după 30.01.2020 care realizează o activitate non-agricolă în mediul urban sau rural.

Programul de finanțare este administrat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.

ACCESEAZĂ 40.000 DE EURO, 100% NERAMBURSABILI, PRIN START-UP NATION 2022 PENTRU AFACEREA TA

Schema de ajutor de minimis este valabilă până la 31 decembrie 2027 și are un buget, pentru anul bugetar 2022, de 520.031.000 lei, din care:

 • Pilonul I Start-up Nation România – 500.000.000 lei
 • Pilonul II Start-up Nation Diaspora –  20.031.000 lei

BUGET

Maxim 100.000 lei/beneficiar (în cazul menținerii unui singur loc de muncă)sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.
Maxim 200.000 lei/beneficiar (în cazul menținerii a două locuri de muncă)sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.

     

Cheltuielile eligibile:

 • echipamente si utilaje
 • spatii de lucru
 • autoutilitare
 • autoturismele limitate insa la 36.000 si doar unul singur pe societate. Limitarile acestea nu sunt valabile pentru activitatile de taxi, scoala de soferi, rent-a-car
 • echipamente de climatizare/incalzire
 • echipamente de obtinere a unei economii de energie
 • echipamente IT
 • mobilier
 • birotica
 • chirii doar pentru spatii care nu au destinatie locativa
 • cheltuiala salariala completa in limita salariului mediu pe economie
 • realizare pagini web de prezentare – limita 8000 lei
 • francize
 • licente
 • cursuri de antreprenoriat
 • software
 • consultanta (limitata la 8000 lei).
 • In ceea ce priveste TVA-ul, acesta este eligibil pentru firmele care nu sunt platitoare de TVA.

Bunurile achizitionate in cadrul programului trebuie sa fie noi, nu se accepta second hand , nici variantele de finantare prin leasing.

Criterii eligibilitate IMM

 • au capital social integral privat;
 • persoanele care au calitatea de asociați/acționari sau administratori în mai multe societăți pot aplica în cadrul programului doar cu o singură societate;
 • codul CAEN Rev. 2 pentru care solicită finanțare este eligibil în cadrul Programului (Anexa X) și autorizat până la momentul plății cererii de rambursare, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare. Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN;
 • sunt înființate de către persoane fizice începând cu data de 01 ianuarie 2020, inclusiv;
 • nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru, la momentul verificării administrative și de eligibilitate; solicitanții care au datorii eșalonate nu sunt eligibili pentru a accesa programul;
 • nu au depășit plafonul de minimis de 200.000 euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive pentru o întreprindere unică și de 100.000 Euro pe durata a trei exerciții financiare pentru beneficiarii care desfășoară activități de transport de mărfuri în contul terților sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare;
 • creează cel puțin un loc de muncă cu normă completă, pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finanțare și menține locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani de la data plății ajutorului financiar nerambursabil (AFN);
 • asigură o cofinanțare în procent de minimum 5% din valoarea eligibilă a proiectului, sub sancțiunea neacordării Alocației Financiare Nerambursabile.
 • au o componentă de dezvoltare digitală. Pachetul digital reprezintă o cheltuială obligatorie în cadrul programului sub sancțiunea respingerii la finanțare  și este în valoare minimă de 25.000 lei. Pachetul digital poate conține echipamente hardware, software dar și crearea unui website/platforme web sau servicii de promovare online.

Sinteza programului Start-up Nation 2022

 • 2,600 de proiecte finanțate
 • 200.000 lei – finanțare maximă
 • Cofinanțare – de la 5%
 • Punctaj recomandat: minim 90 pct
 • Pachet digital obligatoriu: 25.000 lei

Înscrierea în program se va face prin platforma granturi.imm.gov.ro.

 Data de lansare se va comunica pe site-ul instituției cu cel puțin 3 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis. Aplicația va rămâne deschisă timp de 30 de zile, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.

sursa:fonduri-structurale.ro.

Intreaba un consultant