DENUMIRE APEL

SOLICITANTI ELIGIBILI

STADIU

Ghid

SCHEMA DE AJUTOR PRIVIND
SPRIJINIREA INVESTIȚIILOR ÎN
NOI CAPACITĂȚI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSĂ DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUMUL
ÎNTREPRINDERILOR  DIN CADRUL
SECTORULUI AGRICOL ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE

1. Întreprinderile din sectorul agricol (microîntreprinderi,
întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv PFA, II,
IF , precum și cooperativele agricole ori societățile cooperative agricole care dețin active fizice
de producție și/sau procesare produse agro alimentare), legal
constituite și înregistrate la ONRC;
2.  Întreprinderile din sectorul industriei alimentare (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi
mari, inclusiv PFA, II, IF), legal constituite și înregistrate la ONRC;
3. Organizații/federații de
organizații din domeniul
îmbunătățirilor funciare
(OUAI/FOUAI), constituite conform Legii nr. 138/2004
privind îmbunătățirile funciare, republicată, cumodificările și completările ulterioare.

Deschis

5 noiembrie 2023

Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală

 submăsura 19.2

1. Întreprinderile din sectorul agricol (microîntreprinderi,
întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv PFA, II,
IF , precum și cooperativele agricole ori societățile cooperative agricole care dețin active fizice
de producție și/sau procesare produse agro alimentare), legal
constituite și înregistrate la ONRC;
2.  Întreprinderile din sectorul industriei alimentare (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi
mari, inclusiv PFA, II, IF), legal constituite și înregistrate la ONRC;
3. Organizații/federații de
organizații din domeniul
îmbunătățirilor funciare
(OUAI/FOUAI), constituite conform Legii nr. 138/2004
privind îmbunătățirile funciare, republicată, cumodificările și completările ulterioare.

31.12.2023

30 iunie 2024

Intreaba un consultant