SERVICII OFERITE


 1. Evaluarea oportunităţilor de finanţare:
 • Prezentarea programelor de finanţare;
 • Identificarea oportunităţilor şi soluţiilor pentru afaceri;
 • Analiza Cost-Beneficiu;
 • Propunere solutii optime prin care sa se poata obtine maximul de sprijin financiar nerambursabil;
 • Analiza eligibilităţii solicitantului şi stabilirea obiectivelor investiţionale.

 1. Consultanţă în vederea obţinerii finanţării nerambursabile:
 • Întocmirea şi redactarea dosarelor de finanţare;
 • Optimizarea proiectul astfel incat sa respecte intru totul conditiile si criteriile de eligibilitate;
 • Realizarea documentelor specifice dosarului de finanţare: planul de afacere, studii de marketing, grafic de realizare a activităţilor, bugete, situaţii financiare, etc;
 • Consilierea clientului la obţinerea documentelor tehnice şi a celor care ţin de eligibilitatea proiectului;
 • Consultanta in obtinerea creditelor de investitii pentru cofinantare.

 1. Consultanţă în domeniul managementului investiţiei:
 • Managementul proiectului;
 • Consultanţă tehnică şi financiară pe perioada derulării proiectului;
 • Consilierea beneficiarului în realizarea procedurilor de achiziţie şi a celor de plată;
 • Întocmirea dosarelor de achiziţie şi a celor de rambursare;
 • Realizarea rapoartelor intermediare şi finale;
 • Întocmirea şi realizarea eventualelor cereri de clarificări/acte adiţionale/notificări.

4. Consultanta si asistenta post-implementare:

 • Intocmirea rapoartelor anuale pe perioada de durabilitate;
 • Respectarea masurilor de informare si publicitate.

Doresti sa ne contactezi?

Contacteaza-ne