DENUMIRE APEL

SOLICITANTI ELIGIBILI

STADIU

Ghid

Eficiență energetică în clădiri publice

Autorități publice locale (Unități Administrativ Teritoriale din cadrul Regiunii Vest): UAT municipii reședință de județ, UAT municipii și orașe și UAT comune din zonele de intervenție definite în SIDU, inclusiv localitățile componente și satele aparținătoare municipiilor și orașelor, UAT județe, Instituții publice și servicii publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean, finanțate din bugetul local sau județean, aflate în subordinea UAT enumerate anterior; Instituții de învățământ superior de stat din cadrul Regiunii Vest.

APEL DESCHIS

 18 Octombrie 2023 – 18 Iulie 2024

Infrastructură verde

Unități administrativ-teritoriale (UAT): municipii reședință de județ, municipii și orașe din Regiunea Vest, inclusiv cele aferente ITI Valea Jiului; Parteneriate între UAT municipii reședință de județ, municipii sau orașe, în calitate de lider și UAT județ, în calitate de membru.

APEL DESCHIS

18 Octombrie 2023 – 18 Iulie 2024

Sprijin pentru IMM-uri

Microîntreprinderi (0-9 angajați) cu locația de implementare în mediul urban, inclusiv stațiunile turistice atestate din mediul urban sau rural; Întreprinderi mici (10-49 angajați) și mijlocii (50-249 angajați) cu locația de implementare în mediul urban sau rural, inclusiv în stațiunile turistice atestate.

PERIOADA DE DEPUNERE

1 August 2024 – 31 August 2024