SERVICII OFERITE


1. Realizarea STRATEGIEI ANUALE de achizitii publice


2. Realizarea PROCEDURII SIMPLIFICATE de achizitii (servicii/produse/ lucrari)


Stabilirea procedurilor de achizitie ce trebuie aplicate, in functie de specificul  serviciilor/ produselor / lucrarilor ce urmeaza a fi contractate si valoarea estimata a contractelor;

Elaborarea documentatiilor de atribuire (caiete de sarcini, fise de date, formulare, DUAE, strategia de contractare etc.):

  • Asistenta la incarcarea in SEAP si transmiterea spre validare;
  • Asistenta in cadrul derularii procedurii, pana la primirea ofertelor;
  • Asistenta in procesul de evaluare a ofertelor si gestionarea comunicarii cu observatorii ANAP;
  • Asistenta in solutionarea contestatiilor .

3. Realizarea procedurii  LICITATII DESCHISE de achizitii (produse/servicii/lucrari)


Realizarea documentatiei de atribuire (caiete de sarcini, fise de date, formulare, DUAE, strategia de contractare etc.)

  • Asistenta la incarcarea in SEAP si transmiterea spre validare, inclusive semnarea electronica a documentelor cu semnatura extinsa
  • Asistenta in remedierea oricarei observatii din partea ANAP
  • Asistenta in cadrul derularii procedurii, pana la primirea ofertelor

Doresti sa ne contactezi?

Contacteaza-ne