.

PROGRAM FINANTARE

.
.

BENEFICIARI

.
.

VALOARE 

PROIECT

.

DATA

DEPUNERE

H.G nr.807/2014  schema de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie-2020

IMM

activ incepand cu 7 august 2020

IMM

5 milioane lei

consultare publica

persoane juridice de drept privat,  organizaţii neguvernamentale, asociaţii, fundaţii şi/sau
grupuri fiscale, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, federaţii sau cluburi sportive

500.000 de euro

22 aprilie 2019 – 31 ianuarie 2020