Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor noi, care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă.

Ministerul Finanțelor Publice a anunțat vineri, 11 decembrie 2020, faptul că se pot depune cereri pentru finanțare în baza H.G.nr.332/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor noi, care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă.

Finanțarea cheltuielilor salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de noi locuri de muncă sub formă de granturi, de la bugetul de stat, pentru cheltuieli eligibile de natura costurilor salariale.

Obiectivul schemei de ajutor de stat: 

Dezvoltarea regională prin realizarea de investiții care determină crearea a minim 100 de locuri de muncă și încurajarea participării active a întreprinderilor la reducerea decalajelor economice dintre regiuni şi redresarea economiei româneşti.

Principalele criterii de eligibilitate și condiții obligatorii: 

 • Investițiile realizate trebuie să fie considerate investiții inițiale sau investiții inițiale în favoarea unei activități economice noi;
 • Compania nu intră în categoria ”întreprinderilor în dificultate”, definite conform art. 2 alin. (18) din Regulament. Astfel, nu sunt eligibile întreprinderile care se află în cel puțin una dintre următoarele situații:
  • în ultimul an fiscal jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate;
  • raportul datorii/capitaluri proprii este mai mare de 7,5;
  • capacitatea de acoperire a dobânzilor calculate pe baza EBITDA se situează sub valoarea de 1 (în cazul întreprinderilor mari).
 • Nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;
 • Nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
 • Nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția;
 • Este demonstrat efectul stimulativ al ajutorului.

Cheltuielile eligibile:

 Costurile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi aferente noilor locuri de muncă create ca urmare a realizării de investiţii, ce includ salariul brut și contribuțiile obligatorii.

sursa:fonduri-structurale.ro

Intreaba un consultant