Programul IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE

5 milioane lei/beneficiar

Programul constă în acordarea de garanţii de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program pentru finanțările de tip leasing destinate achiziționării prin intermediul finanțatorilor de active noi și/sau second hand, garantate de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice.

maxim 80%

 pentru achizitia de echipamente IT și tehnologia informației în cadrul unei operațiuni de leasing financiar;

maxim 60%

 pentru achiziția de utilaje și echipamente tehnologice în cadrul unei operațiuni de leasing financiar;

Durata maximă a perioadei de leasing este de 72 de luni, cu posibilitatea acordării de perioade de grație cu durata cuprinsă între 3 și 12 luni.

Avansul achitat de utilizator este de maximum 20% din valoarea de achiziție a bunului finanțat, exclusiv TVA.

Beneficiari:

 întreprinderile mici şi mijlocii din sectoarele/domeniile:

 • agricultura,
 • silvicultura si pescuit;
 • industria extractivă;
 • industria prelucrătoare, cu excepția fabricării produselor din tutun și a fabricării băuturilor, altele decât vinul și berea;
 • construcțiile; 
 • activitățile de poștă și curier;
 • hoteluri și restaurante;
 • activitățile de editare;
 • activități de servicii în tehnologia informației și activitățile de servicii informatice;
 • activități de cercetare-dezvoltare;
 • sănătate și asistență socială

 

Intreaba un consultant