PREZENTARE

 START-UP PLUS

Schema de finantare Romania Start-up Plus (RSUP), cu un buget total de 105 milioane de euro,  face parte din Programul Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritara 3 – Locuri de munca pentru toti, Prioritatea de investitii 8iii – Activitati independente, antreprenoriat si infiintare de intreprinderi, inclusiv a unor microintreprinderi si a unor intreprinderi mici si mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7. – Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana.

• Un program dedicat EXCLUSIV dezvoltării antreprenoriatului și înființării de noi întreprinderi
• Valoarea maximă a unui proiect este 5 milioane de euro
• Valoarea maximă a subvenției per beneficiar (ajutor de minimis) este de 40.000 de euro

Solicitanti eligibili

Programul Romania Start Up Plus este destinat solicitanţilor persoane fizice din regiunile de dezvoltare ale Romaniei (urban si rural), cu exceptia zonei Bucuresti/Ilfov.  Beneficiarii se vor putea inscrie doar la intermediarii selectati din regiunea de dezvoltare de unde isi au resedinta. Beneficiarii persoane fizice trebuie sa infiinteze o afacere nonagricola in mediul urban. Din grupul tinta al acestui proiect nu pot face parte tinerii NEETs cu varsta intre 16-24 ani.

Etapele implementarii:
Etapa I – Formare antreprenorială (maxim 12 luni de la data de incepere a proiectului);

Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri FSE (maxim 18 luni de la finalizarea primei etape);

Etapa a III-a – Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate (maxim 6 luni de la finalizarea celei de-a doua etape).

Românii care vor să intre în afaceri NU vor putea pune direct mâna pe banii europeni. Pe scurt, din acesti bani vor fi finantate proiecte europene de pana la 5 milioane de euro fiecare, derulate pe o perioada de pana la 3 ani.

Aceste proiecte vor fi derulate de institutii de stat, universitati, organizatii non-guvernamentale si alte entitati din toata tara, in afara de Bucuresti si judetul Ilfov (regiune care NU se incadreaza in finantare).

Abia in cadrul acestor proiecte mari vor fi selectate peroane fizice care vor fi instruite in antreprenoriat, iar unele dintre ele vor primi pana la 40.000 de euro, subventie sub forma de ajutor de minimis pentru derularea unor mici afaceri, in anumite conditii.

Buget
Pana la 40.000 de euro,  sub formă de ajutor financiar NERAMBURSABIL. Cei 40.000 de euro reprezintă o contribuţie de 100% din valoarea întregului proiect,  Banii se acorda in doua transe: 30.000 de euro la inceput si restul de 10.000 de euro dupa ce beneficiarul va putea sa dovedeasca faptul ca realizat o cifra de afaceri de cel putin 30% din valoarea primei transe de bani, in termen de 12 luni.

Obligatiile beneficiarilor:

  • resedinta sau domiciliul trebuie sa se afle in regiunea in care se implementeaza proiectul.
  • nu po fi asociati majoritari in structura altor intreprinderi, la data semnarii contractului de subventie.
  • firmele nou infiintate vor trebui sa aiba sediul social si, dupa caz, punctul/ punctele de lucru in mediul urban, in regiunea de dezvoltare in care se implementeaza proiectul.
  • crearea minimum 2 locuri de munca, la cel putin 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis.
  • dupa infiintare, intreprinderile nou create trebuie sa-si continue activitatea pentru o perioada de minimum 18 luni.
  • solicitantii sau partenerii acestora din proiect nu pot incheia contracte de prestari servicii, furnizare de bunuri sau executie de lucrari cu beneficiarii ajutorului de minimis in cadrul aceluiasi proiect.   

Cheltuieli eligibile:

-salarii,

-echipamente,

-promovare,

-chirii,

-servicii,etc.

LISTA finala finantari Romania Start Up Plus

-Ghid-Start UP PLUS3.7

.


sursa :www.startupcafe.ro