Fondurile guvernamentale sunt alocate de la bugetul de stat și sunt considerate a fi ajutoare de stat si de minimis, prin intermediul Ministerelor Finantelor Publice, pentru stimularea unor anumite categorii de intreprinderi din mediul urban si mediul rural. Fondurile naționale sunt coordonate de Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, informațiile fiind transmise prin intermediul reprezentanților ei.

Principalele beneficii ale fondurilor finanțate din fonduri naționale sunt:

  • Răspunsul privind evaluarea proiectelor depuse în cadrul unei linii de finanțare este de 1-2 luni;
  • Timpul de implementare este mai scurt decât la fondurile europene;
  • Procentul finanțării nerambursabile poate fi chiar de 100%, beneficiarii fiind având posibilitatea de a contracta un credit bancar în vederea derulării activităților stabilite în cadrul proiectului.

Fondurile alocate prin intermediul AIPPIMM sunt alocate în special pentru următoarele activități:

  • Achiziția de echipamente, mașini și utilaje, autoutilitare;
  • Achiziția de brevete, mărci, licențe, aplicații software;
  • Achiziția de echipamente IT;
  • Achiziția mobilierului;
  • Crearea și lansarea site-urilor web;
  • Sprijinirea dezvoltării profesionale ale echipei de management și angajaților (cursuri de dezvoltarea profesională în diverse domenii de activitate).