Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional (POR) a publicat, in data de 15.06.2018, spre consultare publica, Ghidul Solicitantului.

Status: Consultare publica
Depunere:
Buget: 1.000.000 euro
Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte cu titlul:
– POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate
– POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/ITI – Nefinalizate
– POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – Nefinalizate
– POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/ITI – Nefinalizate, Axa prioritara 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale, Prioritatea de investitii 8.1 – Investitii in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de comunitati, PROIECTE NEFINALIZATE.

Obiectiv specific

Cresterea accesibilitatii serviciilor de sanatate, comunitare si a celor de nivel secundar, in special pentru zonele sarace si izolate:

 • Operatiunea A – Ambulatorii;
 • Operatiunea B- Centre comunitare integrate;
 • Obiectivul specific 8.2 „Imbunatatirea calitatii si a eficientei ingrijirii spitalicesti de urgenta”:
  – Operatiunea A – Ambulantele Operatiunea B
  – Unitati de primiri urgente/Compartimente de primiri urgente.

Actiunile sprijinite orientative, eligibile in cadrul proiectului, pot fi:

 • reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii ambulatoriilor existente;
 • reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii pentru infiintarea de noi ambulatorii prin transformarea spitalelor mici, ineficiente;
 • reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii in vederea relocarii ambulatoriilor existente;
 • accesibilizarea spatiului destinat serviciilor medicale si a cailor de acces
 • asigurarea/ modernizare utilitatilor generale si specifice ( inclusiv bransarea la utilitati pe amplasamentul obiectivului de investitii);
 •  achizitionare dotari pentru infrastructura ambulatoriilor.
 • Sunt eligibile si cheltuielile aferente lucrarilor/dotarilor pentru spatiile folosite in comun de spital si de ambulatoriu ( eg. Laboratorul de analize) in conformitate cu documentele de aprobare a structurii organizatorice a unitatii sanitare avizate/aprobate de catre Ministerul Sanatatii.

Solicitanti eligibili

 • Ministerul Sanatatii, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, conform Hotararii de Guvern nr. 144 din 23 Februarie 2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Parteneriate intre Ministerul Sanatatii si:

– unitatile administrativ-teritoriale, definite conform Legii administratiei publice locale nr. 215 din 23 aprilie 2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si constituite potrivit Legii nr. 2 din 16 februarie 1968 privind organizarea administrativa a teritoriului Romaniei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

– autoritati/ institutii ale administratiei publice locale;

– unitati sanitare publice cu personalitate juridica proprie;

– orice alte autoritati/ institutii publice care pot contribui la buna implementare a proiectului.

Valoarea totala eligibila a Cererilor de finantare, echivalenta in lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data depunerii, este de minimum 1.000.000 euro.

In ceea ce priveste valoarea maxima totala eligibila, se va avea in vedere alocarea regionala si nu se va depasi valoarea unui proiect „major” asa cum este el definit atat in legislatia nationala cat si in cea comunitara, calculata la cursul infoeuro din luna depunerii.

Eventualele observatii si propuneri pot fi transmise, la adresa re***@md***.ro / in**@md***.ro, pana la data de 25.06.2018. Apelurile de proiecte se adreseaza celor sapte regiuni de dezvoltare ale Romaniei: Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest si Centru, inclusiv a oraselor/municipiilor din cadrul ADI „ITI Delta Dunarii”.

DOCUMENTATIE

Website-ul programului

Ghidul solicitantului

I make a conscious effort to keep things in perspective when I get burned out. It is easy to get stuck in the daily grind, but if you think about all the distance you have covered, and what lies ahead, it is much easier to feel motivated and optimistic.

Alex Litoff, Event Farm

Distribuie acest articol. Alege platforma!

Doresti sa ne contactezi?

Contacteaza-ne