Programul „SMEs Growth Romania” – „Dezvoltarea IMM-urilor în România

buget
finanțare nerambursabilă

aproximativ 18 millioane de Euro

200 000 Euro – 2 milioane Euro

arii principale Finantate

Inovare verde in industrie

 (dezvoltare și investiții în tehnologii inovatoare ecologice/produse, servicii, procese de producție mai ecologice)

 Buget 11,066,666 EURO

 

Tehnologia informației și a comunicațiilor (TIC)

 Buget 3,700,000 EURO

 

 

Creşterea albastră

 Buget 3,700,000 EURO

 

Beneficiari

 întreprinderile din sectorul privat, în principal Intreprinderile Mici si Mijlocii
(IMM-uri). 

Apelul de propuneri de proiecte este deschis până la data de 17 Septembrie 2020, ora 14:00 ora României.

Parteneriatele nu sunt obligatorii, dar Proiectele de Parteneriat cu Donatorul sunt încurajate și vor primi puncte suplimentare în timpul evaluării. Cele mai multe puncte vor fi acordate cooperării cu entități din State Donatoare în proiecte in Parteneriat cu Statele Donatoare.

Limba Programului este limba engleză, adică toate solicitările și documentele justificative vor fi depuse la Innovation Norway în limba engleză.