2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE (Axa prioritară 2)

Axa prioritară

 1. Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva

Obiectiv specific

 1. Cresterea gradului de utilizare a Internetului

Operațiune

POC – Cresterea gradului de utilizare a Internetului

Beneficiari eligibili

autoritate a administratiei publice centrale, unitate subordonata sau coordonata de catre o autoritate a administratiei publice centrale

Data lansare

20.03.2018

Data închidere

20.03.2023

Activități eligibile

 1. Activități aferente achiziționării de hardware TIC şi a altor dispozitive aferente

(inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcţiune), justificate din

punct de vedere al implementării proiectului. Sunt excluse elemente de mobilier

care nu au legătură cu funcţionarea produselor/aplicaţiilor informatice

implementate prin proiect;

 1. Activități aferente achiziţionării şi/sau dezvoltării aplicaţiilor software/licenţelor

necesare implementării proiectului, configurarea şi implementarea bazelor de

date, migrarea şi integrarea diverselor structuri de date existente, achiziţionarea

şi implementarea de soluţii de semnătură electronică. Dezvoltarea şi

implementarea soluţiilor software specifice proiectului şi integrarea aplicaţiilor

folosite trebuie să respecte obligatoriu etapele clare de dezvoltare: analiza

cerinţelor, proiectare, implementare şi testare, precum şi pe cele de punere în

funcţiune;

 1. Activități de upgradare a liniilor de comunicații;
 2. Activități necesare informării şi publicității proiectului – conform prevederilor

Manualului de Identitate Vizuală și prezentului ghid al solicitantului;

 1. Activități aferente achiziţionării de servicii de consultanţă pentru:
 2. elaborarea tuturor documentaţiilor necesare depunerii proiectului

(inclusiv scrierea Cererii de finanţare);

 1. managementul proiectului, inclusiv elaborarea documentaţiilor necesare

implementării proiectului şi/sau servicii de asistenţă juridică, servicii

pentru realizarea achiziţiilor publice (elaborarea documentaţiei de

atribuire şi aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie

publică);

 1. Activități aferente instruirii personalului care va utiliza produsele

implementate/achiziţionate şi cel care va asigura mentenanţa;

 1. Activități specifice managementului de proiect, inclusiv activitatea echipei

interne de proiect;

 1. Activități de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară

(conform reglementărilor naţionale) și tehnică (din perspectiva corespondenţei

rezultatului proiectului cu Cererea de finanţare şi obiectivele POC), inclusiv din

punct de vedere al securităţii aplicaţiei şi testarea nivelelor de securitate ale

sistemului informatic, protecția informației şi asigurarea respectării

reglementărilor privitoare la datele cu caracter personal.

Solicitanți eligibili

Tipuri de proiecte Solicitant eligibil

Proiect 1 –SISTEM INFORMATIC DE

MANAGEMENT AL ȘCOLARITATII

(SIMS)

Solicitanti eligibili: Ministerul Educației Naționale, cu partener Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, posibil partener Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

Proiect 2 – WIRELESS-CAMPUS

Solicitanti eligibili: Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare, cu partener Ministerul Educației Naționale, posibil partener Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

Proiect 3 – PORTALUL NAȚIONAL

AL EDUCAȚIEI ”BIBLIOTECA

ȘCOLARĂ VIRTUALĂ”

Solicitanti eligibili: Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare, cu partener Ministerul Educației Naționale, posibil partener Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

 

Alocarea indicativă pentru acest apel este de 92.950.000 euro FEDR (echivalent în lei =

433.072.640 la cursul valutar al BNR de 1 EURO = 4.6592 lei la data de 08.03.2018.

 

Valoarea maximă a finanţării FEDR

În cadrul acestui apel vor fi acceptate trei proiecte, fiecare cu valoare totală maximă

nerambursabilă FEDR conform tabelului de mai jos (echivalentul în lei).

Tipuri de proiecte

Buget maximeuro (FEDR)

Proiect 1 – SISTEM INFORMATIC DE MANAGEMENT AL ȘCOLARITATII (SIMS) 25.350.000

Proiect 2 – WIRELESS-CAMPUS 38.000.000

Proiect 3 – PORTALUL NAȚIONAL AL EDUCAȚIEI ”BIBLIOTECA ȘCOLARĂ

VIRTUALĂ”

29.600.000