Firmele vor avea nevoie de scrisori de garanție pentru accesarea avansului la Start-Up Nation 2018-2019

Procedura  Ministerului pentru Mediul de Afaceri pentru Start Up Nation specifica :

4.3.1. Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile: (…)
g) Salariile, utilitățile (energie electrica, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie sau spaţii pentru prestări servicii şi comerţ;  

Valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maxim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma verificării planului de afaceri, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont. Decontarea se face în tranșa a doua în baza cererii beneficiarului însoțită  de documentele care să ateste angajarea numărului si tipului de persoane asumate prin planul de afaceri.

6.16. (1) Plata se face în maxim 2 tranşe astfel:
a) avans maxim 30% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate, cu exceptia cheltuielilor care constituie suma forfetară, acordat în condițiile legislației în vigoare. (…)

(9) Avansul nu poate fi folosit pentru cheltuielile aferente sumei forfetare.

6.8  (5) (…) Avansul se poate acorda conform legislației în vigoare, respectiv maxim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate.

Legislatia in vigoare: HG 264 / 2003, prevede obligativitatea de a prezenta instrumente de garantare.