Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3 Locuri de muncă pentru toți

Obiectivul specific 3.8. :

Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc. standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC /domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI.

Acest apel finanțează prin mecanismul competitiv proiecte dedicate creșterii numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc. standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite, în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI.

Alocarea bugetară POCU pentru apelul competitiv este de 14.378.000 euro, dedicată regiunilor mai puțin dezvoltate, contribuția UE fiind de 85%, iar cofinanțarea națională de 15%.

Perioada: 30.07.2018, ora 10.00 – 31.10.2018, ora 16.00

Ordinul Ministrului 590/25.06.2018

Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice „România profesională – Întreprinderi competitive”