Proiect de ordonanță

10.000 Euro în medie la plata chiriei, pentru firmele din centre comerciale mari, care au avut activitatea întreruptă total pentru o perioadă de cel puțin două luni conform Ordonanțelor militare din cauza pandemiei SARS-CoV-2.

Bugetul schemei de ajutor 160.000.000 lei.  Numărul estimat de beneficiari ai ajutorului de stat este de maxim 3.000.

Valoarea maximă a ajutorului de stat este de 800.000 euro/beneficiar, reprezentând  50% din valoarea cheltuielilor cu chiria fixă raportată la luna februarie, calculată și datorată pentru perioada închisă.

 Condiții de eligibilitate:

  1. să dețină Certificat pentru Situații de Urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

  2. să își desfășoare activitatea în centre comerciale cu suprafață mai mare de 15.000 de m.p., având contract de închiriere în vigoare la data de 15 martie 2020

  3. să fi beneficiat din partea centrului comercial de o reducere de minim 50% din valoarea chiriei fixe calculată pentru perioada închisă. Finanțarea de la stat se acordă  în situația în care reducerea de 50% a fost acordată de către centrul comercial înaintea depunerii aplicației pentru accesarea grantului

  4. să beneficieze de o reducere de minim 15% din Chiria Fixă, pe o perioadă de minim 6 luni de la data reluării activitătii

  5. să fi agreat extinderea  perioadei  contractuale  a contractului de  închiriere cu proprietarul centrului comercial pentru minim 6 luni (perioadă egală cu perioada pentru care se acordă sprijin din partea proprietarului), calculat  de la data la care contractul poate înceta, din inițiativa oricăreia dintre părți sau de drept.

Cererile de finanțare depuse în cadrul Programului vor fi selectate la finanțare pe baza principiului primul venit-primul servit, respectiv criterii de eligibilitate stabilite pe baza prezentei ordonanțe de urgență și a procedurii de implementare ce va fi elaborată și aprobată de MEEMA în maxim 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Propunerile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării (n.r. 4 decembrie 2020) la adresa de e-mail: de***************@ec******.ro.

sursa: fonduri-structurale.ro