PREZENTARE

0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

“Programul Energetic în România” 

Domeniul de interes: Energia regenerabilă

Programului RO – Energie-  program finanțat prin Granturile SEE și Granturile Norvegiene.

S-au lansat primele apeluri de proiecte pentru sustinerea Bugetul total al apelurilor este de 27,1 milioane de euro


Apelul 1 – Creșterea capacității de a furniza energie regenerabilă – Hidroenergie

Beneficiari eligibili- Orice entitate, privată sau publică, comercială sau non-comercială și organizații non-guvernamentale recunoscute ca persoane juridice în România

Buget- 7.500.000 Euro


Apelul 2 – Creșterea capacității de a furniza energie regenerabilă – Energie geotermală 

Beneficiari eligibili- Orice entitate, privată sau publică, comercială sau non-comercială și organizații non-guvernamentale recunoscute ca persoane juridice în România

Buget – 6.600.000 Euro


Apelul 3 – Creșterea capacității de a furniza energie regenerabilă – alte surse de energie regenerabilă

Beneficiari eligibili- Orice entitate, privată sau publică, comercială sau non-comercială și organizații non-guvernamentale recunoscute ca persoane juridice în România

Buget- 11.000.000 Euro


Schemă de Granturi Mici – SGS1 – hidroenergie, geotermală și alte surse regenerabile de energie

Beneficiari eligibili- IMM-uri și ONG-uri (inclusiv întreprinderi sociale ce realizează activități economice)

Buget- 2.000.000 Euro


Parteneri eligibili- orice entitate, privată sau publică, comercială sau non-comercială recunoscută ca persoană juridică în Norvegia sau România.

Ajutorul minim și maxim pentru fiecare proiect


Pentru toate cele trei cereri de propuneri (Apel 1, Apel 2, Apel 3):

  • Valoarea minimă a asistenței pentru subvenții solicitate este de 200.000 EUR.
  • Valoarea maximă a asistenței pentru subvenții solicitate este de 2 000 000 EUR.

Pentru schema de granturi mici (SGS 1) :

  • Valoarea minimă a ajutorului nerambursat solicitat este de 50 000 EUR.
  • Valoarea maximă a asistenței pentru subvenții solicitate este de 200.000 EUR.

Termenul limită de depunere al aplicațiilor este 14 martie 2019, ora 14:00.

Calls for Proposals – Focus area: Renewable Energy (in English)

sursa :www.innovasjonnorge.no