”Programului de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață 2022” este in dezbatere publica!

Buget

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2022 este de 50.000.000 lei

Ajutorului financiar de minimis

Microintreprindere : maxim 85% din valoarea totala a cheltuieilor eligibile;

Intreprinderi mici: maxim 85% din valoarea totala a cheltuieilor eligibile;

Intreprinderi mijlocii: maxim 85% din valoarea totala a cheltuieilor eligibile.

Valoarea maximă a AFN nu poate depăşi suma de 300.000 lei pentru fiecare beneficiar.

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de procedură de implementare se primesc în termen de 10 zile de la data publicării (29.03.2022) la adresa de email: de***************@ma*.ro.

Condiții

1  Firma să fie microîntreprindere, mică sau mijlocie
2  Firma să aibă bilanțuri cu profit in anul anterior
3  Firma să nu aibă datorii la bugetul de stat şi la bugetele locale
4  Firma să fi avut cel puțin 3 angajați in anul anterior
5  Sa creeze si sa mentină cel putin 2 locuri de muncă dupa obținerea finanțării
6  Să contribuie cu 25% la finanțare.

Criterii de eligibilitate

1. Sunt organizate conform Legii nr. 31/1990;

2. Sunt persoane juridice (societăţi comerciale/societăţi cooperative), care au ca obiect de activitate comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă prevazute in procedura;

3. Au capital social integral privat;

4. Sunt incadrate in categoria IMM;

5. Nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social cat si pentru toate punctele de lucru;

6. Nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita, inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;

7 Nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene/OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care au facut obiectul unei asemenea decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperate;

8. Nu au fost respinşi la finanţare în ultimii 5 ani în cadrul programelor naţionale derulate de Departament pe motive de fraudare a procedurii;

9. Nu au primit un ajutor ilegal, în conformitate cu prevederile”Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate”, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004;

10. Nu pot beneficia de ajutor de minimis în cadrul programului operatorii economici în situaţia în care acționarii sau asociații au / au avut calitatea de asociat sau acționar în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil în cadrul edițiilor Start-up Nation, sau în cadrul măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”, sau în cadrul schemei de ajutor de stat dedicate activităților HoReca.

Activitati eligibile

1. Echipamente tehnologice, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale. Prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înțeleg toate activele corporale din categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1, 2.2. si 2.3. din H.G. 2139/2004. În categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate și activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body și de forță,  echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, autoturismele 100% electrice.

2. Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de comerț sau servicii şi spaţii de depozitare.

3. Mijloace de transport: autoturisme, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepţia tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare.

4. Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale.

5. Salariile, utilitățile (energie electrica, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de depozitare sau spaţii pentru prestări servicii şi comerţ; 5.000 lei pentru un loc de munca creat si 10.000 lei pentru 2 locuri de munca create.

6. Pachet digital (voucher de digitalizare) reprezintă cheltuială obligatorie în cadrul programului și este în valoare eligibilă de maxim  25000. Cheltuiala cu semnătura electronică este eligibilă și înainte de semnarea acordului de finanţare.

7. Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi/sau pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maxim 8000 lei, decontabilă în cererea de rambursare; Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea acordului de finanţare.

8. Două plăcuțe informative obligatorii;

9. Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri.

Intreaba un consultant