Prioritatea 4.3– „Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizica, economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale”

Obiectivul specific 4.3: imbunatatirea regenerarii fizice, economice si sociale a comunitatilor marginalizate din municipiile – resedinta de judet din Romania. Aceasta prioritate de investitii vizeaza, printr-o abordare complexa, rezolvarea problemelor de infrastructura, sociale si economice concentrate in anumite zone din interiorul oraselor, defavorizate si marginalizate, in scopul de a promova incluziunea sociala a populatiei marginalizate.

Activitățile sprijinite în cadrul Obiectivului specific 4.3:

Intervențiile teritorializate pot include diverse activități de regenerare, în funcție de nevoile specifice identificate la nivel local. Lista orientativă include:

  • Investiții în facilități destinate utilizării publice, cum ar fi: zone verzi de mici dimensiuni, piețe publice, scuaruri, părculețe, locuri de joacă pentru copii, precum și facilități pentru activități sportive și recreaționale (ex. terenuri de sport, etc);
  • Investiții în clădiri destinate utilizării publice pentru activități educative, culturale și recreative, socio-culturale, cu scopul de a crea, îmbunătăți sau extinde serviciile publice de bază (construcție/reabilitare/modernizare), inclusiv dotarea acestora cu echipamente specifice;
  • Construcția/reabilitarea/modernizarea tuturor tipurilor de utilități de bază la scară mică (cum ar fi infratructura edilitară de gaze, electricitate, apă, salubritate);
  • Construcția/reabilitarea/modernizarea străzilor de importanță secundară, inclusiv trotuare, piste pentru bicicliști, alei pietonale, căi de acces;

Investițiile privind străzile urbane, inclusiv utilități sunt eligibile în situații excepționale, numai în măsura în care astfel de investiții se fac în completarea proiectului/proiectelor vizând celelalte categorii de activități eligibile.

Categorii de beneficiari eligibili:

  • Unități Administrativ Teritoriale Municipiu – Resedință de judet, definite conform Legii administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare ( APL-uri)
  • Parteneriate intre UAT- Municipiu – Resedință de judet (ca lider de parteneriat) și instituții publice locale descrise mai jos:

În accepțiunea prezentului ghid, instituțiile publice locale sunt de tipul furnizorilor publici de servicii sociale în conformitate cu prevederile legii 292/2011 a asistenței sociale, art. 37, alineatele 1 si 2.

Furnizorii publici de servicii sociale pot fi:

  1. structurile specializate din cadrul/subordinea autorităţilor administraţiei publice locale şi autorităţile executive din unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de municipiu-reședință de județ și judet;
  2. unităţile sanitare, unităţile de învăţământ şi alte instituţii publice locale nivel de municipiu-reședință de județ și judet care dezvoltă, la nivel comunitar, servicii sociale integrate;

Alocarea financiara la nivelul Regiunii Nord-Est in cadrul acestui apel de proiecte este de 10.310.000 euro (47.162.064 lei).

Valoare minimă eligibilă: 100 000 euro

Valoare totală a proiectului: 5 000 000 euro

Care este perioada in care pot fi depuse cererile de finantare?

Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 21.08.2017, ora 10.00;

Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 31 decembrie 2018, ora 10.00

Ghidul specific O.S. 4.3 – versiune finala – actualizat 17.08.2017

Ghidul specific O.S. 4.3 – versiune iulie 2017

NOUTATI 4.3
18.08.2017 – Modificari la Ghidul Solicitantului pentru proiectele de regenerare a comunitatilor defavorizate