Prioritatea 3.2

Axa Prioritara 3, Prioritatea de Investitii 4e, Obiectiv specific 3.2 Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila – in parteneriat

Prin Obiectivul specific 3.2 din POR 2014-2020 sunt sprijinite acele proiecte care dovedesc ca au un impact pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de echivalent CO2, generate de transportul rutier motorizat de la nivelul municipiilor/oraselor si al zonelor functionale (Z.F.) ale acestora. Punctul de plecare in identificarea acestor proiecte se regaseste in analiza efectuata, directiile de actiune si in masurile propuse in Planurile de Mobilitate Urbana Durabila (P.M.U.D.) ale municipiilor/ oraselor sau elaborate inclusiv la nivel de zone periurbane/metropolitane, conform prevederilor legale.

Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiunii:
Acele subactivitati/ activitati care, printr-o abordare integrata, vor contribui in mod direct la reducerea emisiilor de dioxid de carbon si de alte gaze cu efect de sera (GES) , provenite din transportul rutier motorizat de la nivelul municipiilor/oraselor si a Z.F., generat, in principal, de utilizarea extinsa a autoturismelor pentru deplasarea populatiei in interiorul municipiului, dar si pentru deplasarea navetistilor care au ca origine sau destinatie a deplasarilor municipiul/orasul in cauza.

Prin apelul POR/2018/3/3.2/2/7 REGIUNI/in parteneriat se finanteaza doar achizitia de mijloace de transport public, respectiv troleibuze si autobuze electrice, utilizate pe traseele existente de transport public ale partenerilor din proiecte, ce pot fi echipate cu instalatii, softuri si echipamente aferente sistemelor de bilete integrate pentru calatori („e-bilete” sau „e-ticketing”) si ale sistemelor de management al traficului, precum si a altor sisteme de transport inteligente (STI). De asemenea, se finanteaza achizitia si instalarea punctelor/statiilor de reincarcare a autobuzelor electrice achizitionate prin proiect.

Activitatile proiectelor propuse la finantare trebuie sa fie justificate in cadrul Planurilor de Mobilitate Urbana Durabila (P.M.U.D.) si sa se regaseasca in scenariul optim selectat „A face ceva” al P.M.U.D.

1. Achizitionarea de troleibuze
2. 
Achizitionarea de autobuze electrice
3. 
Achizitia si instalarea punctelor/statiilor de reincarcare a autobuzelor electrice
4. 
Achizitia si instalarea componentelor/sistemelor de bilete integrate pentru calatori („e-bilete” sau „e-ticketing”)
5. 
Achizitia si instalarea componentelor/sistemelor de managementul traficului, precum si a altor sisteme de transport inteligente (STI)

Categorii de beneficiari eligibili:

  • Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice ca lider de parteneriat, organizat in bazaOrdonantei de urgenta a Guvernului Romaniei nr. 1/2018 pentru aprobarea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative;

si

  • Unitatile administrativ-teritoriale orase/municipii , definite conform Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului Romaniei , republicata, cu exceptia celor 39 municipii resedinta de judet eligibile in cadrul Axei prioritare 4 – „Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile” si a oraselor/municipiilor eligibile in cadrul apelului cu numarul POR/2018/3/3.2/2/ITI/in parteneriat;

Pentru achizitia de troleibuze, doar UAT municipiile (inclusiv Z.F.) sunt parteneri eligibili.

Alocarea financiara pentru apelul de proiecte nr.POR/2018/3/3.2/2/7 REGIUNI/in parteneriat este de 28.293.176 euro(FEDR+BS), din care 24.540.000 euro provin din FEDR.

Valoarea totala eligibila a cererii de finantare se incadreaza in urmatoarele limite minime si maxime:
Valoarea minima eligibila: 500.000 euro
Valoarea maxima eligibila: 48.000.000 euro

Descarca Ghid 3.2 – in parteneriat cu MDRAP 20.07.2018

sursa: www.inforegionordest.ro