Prioritatea 10.1/ Obiectivul Specific 10.2 Cresterea gradului de participare la invatamantul profesional si tehnic si invatare pe tot parcursul vietii

Investitiile din cadrul OS 10.2 vizeaza interventii in infrastructura educationala pentru invatamantul profesional si tehnic si invatarea pe tot parcursul vietii.

Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiunii:

  • constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educationale pentru invatamantul profesional si tehnic si invatarea pe tot parcursul vietii (licee tehnologice si scoli profesionale).

Categorii de beneficiari eligibili:

  • Unitati administrativ-teritoriale si institutii ale administratiei publice locale aflate in subordinea sau coordonarea autoritatii publice locale, desprinse din aparatul Primariei, cu bugetul aprobat prin HCL, ce deruleaza proceduri de achizitii publice avand personalitate juridica si care au primit in administrare infrastructura educationala, cu exceptia municipiilor resedinta de judet eligibile in cadrul Axei Prioritare 4 a POR 2014-2020.

Alocarea financiara la nivelul Regiunii Nord-Est in cadrul acestui apelul de proiecte este de 3.35 mil. Euro.

Care este valoarea minima si maxima a unui proiect:
Valoare minima eligibila: 100.000,00 Euro
Valoare maxima eligibila: la stabilirea valorii maxime eligibile a proiectului se va avea in vedere incadrarea in paritatea 7.700,00 Euro per participant direct la procesul educational, respectiv elevi incadrati in unitatea de infrastructura educationala subiect al cererii de finantare, calculata la cursul InforEuro din luna depunerii.

Apelul de proiecte este cu depunere continua, dupa principiul “primul depus, primul evaluat”.

In cadrul apelului cu depunere continua, o cerere de finantare, care este respinsa intr-una din etapele procesului de evaluare, selectie si contractare, se poate redepune in cadrul aceluiasi apel.

Care este perioada in care pot fi depuse cererile de finantare?
Data si ora lansarii cererii de proiecte: 04/01/2018, 12.00
Data si ora inchiderii cererii de proiecte: 04/05/2018, 12.00 10/07/2018, 12.00