Prioritatea 2.2 [apel 2019]

Axa Prioritara 2 – “Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii”

Prioritatea de Investitii 2.2 – “Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor”

Valoarea finanțării nerambursabile

MINIM
MAXIM
EURO
0
EURO
0

-RELANSARE-

Sunt eligibile doar investițiile ce urmează a fi implementate în regiunea de dezvoltare Nord Est  (regiune unde alocarea rămasă disponibilă permite organizarea unui nou apel de proiecte).

Pot solicita finanțare societățile care se încadrează în categoria IMM-urilor din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

Proiectele pot fi depuse, exclusiv prin intermediul aplicației MySMIS, în perioada 24.12.201924.03.2020.

Față de primul apel de proiecte organizat în cadrul priorității de investiții 2.2 – IMM (lansat în decembrie 2016), principalele modificări și actualizări la ghidul specific vizează următoarele aspecte:
• Detalierea și clarificarea unor aspecte suplimentare legate de ajutorul de stat regional, respectiv definirea unor categorii de investiții inițiale
• Actualizarea unor referințe la anii fiscali relevanți pentru anumite criterii, referințe pagini web
• Completarea grilei de verificare a conformității administrative și eligibilității, respectiv a grilei de evaluare tehnică și financiară cu detalii și clarificări (la apelul anterior, aceste aspecte au făcut obiectul Instrucțiunii AMPOR nr. 33/2017).
• Includerea precizării că bugetul alocat apelului nu va putea fi supracontractat
• Solicitarea unei declarații de reconfirmare a încadrării în categoria IMM, la data semnării contractului de finanțare.
• Actualizarea unor condiții precontractuale, respectiv eliminarea obligativității depunerii Avizului administratorului/ custodelui/ clasarea solicitării pentru intervenţiile care au loc într-o arie naturală protejată și a Avizului Natura 2000/ Clasarea notificării, după caz, în conformitate cu prevederile OUG 57/2007.
• Actualizarea Formularului cererii de finanțare, conform modificărilor MySMIS
• Eliminarea din lista anexelor obligatorii a certificatului de înregistrare în scopuri de TVA.

Contribuție proprie:  30%-40%

Obiectivul specific al acestei axe prioritare il reprezinta imbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii in IMM-uri in sectoarele competitive identificate in Strategia Nationala pentru Competitivitate.

 

Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiunii:

  • Construirea, extinderea spatiilor de productie/servicii;
  • Dotarea cu active corporale, necorporale;

In cadrul acestui apel de proiecte, finantarea nerambursabila se acorda sub forma de ajutor de stat regional pentru investitii.
Ajutorul de stat regional pentru investitii reprezinta ajutorul regional acordat pentru o investitie initiala.
Investitie initiala, in sensul normelor ce reglementeaza ajutorul de stat regional  inseamna o investitie in active corporale si necorporale legata de:

  • crearea unei unitati noiDe regula, crearea unei unitati noi se poate realiza prin construirea si dotarea unui spatiu de productie/prestare servicii, in scopul demararii activitatii vizate prin proiect.
  • extinderea capacitatii unei unitati existente, prin cresterea volumului cel putin unui produs/serviciu, fara schimbarea fundamentala a procesului de productie. Extinderea capacitatii de productie/prestare servicii presupune mentinerea sortimentatiei si a proceselor de productie deja existente si cresterea volumului productiei ca urmare a investitiei.
  • diversificarea productiei unei unitati prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior in unitate. Diversificarea productiei presupune ca noile produse/servicii se adauga gamei sortimentale deja fabricate/prestate.

sursa :inforegio.ro

[happyforms id="3878" /]

Inainte de a apasa butonul Trimite, prin care se transmite mesajul dvoastra, luati nota ca astfel ne transmiteti date personale. Aceste date – Nume, telefon, adresa de email si adresa, ajung in posesia noastra unde sunt pastrate in conditii de deplina siguranta in contul nostru de email, intr-un sistem informatic protejat prin firewall si antivirus. Aceste date vor fi folosite doar de catre noi, in scopul exclusiv de a va raspunde la solicitarea explicita transmisa prin mesajul dvoastra. Datele dvoastra nu vor fi folosite pentru a vi se transmite mesaje nesolicitate, nu vor fi publicate si sub nici o forma nu vor fi instrainate. De asemenea, oricand considerati necesar, puteti solicita stergerea tuturor datelor dvoastra personale din contul nostru de email, trimitand un mesaj cu aceasta solicitare prin intermediul acestui formular. Trimiterea mesajului de catre dvoastra reprezinta acordul explicit pentru aceste conditii.