1/3/Precaritate materială de bază/ Lipsa materialelor școlare pentru copii

 

Program operațional

Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate

Axa prioritară

  1. Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate

Obiectiv specific

  1. Achizitia si ditribuirea rechizitelor scolare

Operațiune

POAD – Achizitia si ditribuirea rechizitelor scolare

Pentru implementarea POAD se vor selecta următoarele tipuri de operaţiuni:

P2. precaritate materială de bază 

  • Distribuția de materiale școlare (lipsa materialelor școlare) –  BUGET 27.000.000 euro

BENEFICIAR

1.Ministerul Educației Naționale, în calitate de Beneficiar, responsabil de inițierea și implementarea operațiunilor privind materialele școlare;

2.Organizații partenereOrganizații partenere, organisme publice și/sau organizații nonprofit care distribuie alimentele și/sau asistența materială de bază și oferă totodată măsuri auxiliare, direct sau prin intermediul altor organizații partenere;

Sistemul de management:

  1. Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, responsabilă cu gestionarea programului operațional în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare;
  2. Autoritatea de Certificare și Plată (ACP) din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, în calitate de Autoritate de Certificare pentru POAD;
  3. Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României, în calitate de Autoritate de Audit pentru POAD.

P2.1. Lipsa materialelor școlare pentru copii:

(a) achiziţia de rechizite şcolare şi ghiozdane;
(b) distribuirea de rechizite şcolare şi ghiozdane;

Data lansare

25.08.2017

Data închidere

31.12.2018