Submăsura 4.3.I Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice

 Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de restructurare a modului de administrare şi utilizare a infrastructurii de acces  și de adaptare a infrastructurii de acces la noua structură agricolă şi forestieră, precum şi folosirea eficientă a infrastructurii utilizabile.

Prin proiectele depuse vor fi finanţate investiţii în modernizarea infrastructurii secundare de irigaţii, clădirilor aferente stațiilor de pompare de punere sub presiune și/sau racordarea la utilități, inclusiv construcția/modernizarea bazinelor de colectare și stocare a apei de irigat.

Obiectivele submăsurii 4.3.I:
 · Modernizarea infrastructurii de irigații;
 

Spijinul nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, și nu va depăși: · 1.000.000 Euro/ proiect pentru sistemele de irigații aferente stațiilor de punere sub presiune(SPP);

În cazul în care solicitantul a beneficiat de fonduri nerambursabile acordate pentru achiziționarea de echipamente de irigat în sesiunea din 2019, achiziția unor noi echipamente de irigat în sesiunea din 2020 va fi posibilă numai în condițiile în care prin expertiză și respectiv prin
DALI este justificat tehnico-economic acest lucru, raportat la suprafața irigabilă a plotului și la planul de culturi aplicate pe aceasta și ținând cont de capacitățile echipamentelor achiziționate în sesiunea din 2019. Solicitanții care prin proiectele depuse în sesiunea din 2019 au achiziționat
echipamente de irigat care asigură udarea întregii suprafețe irigabile a plotului nu vor mai putea achiziționa alte echipamente de irigat în cadrul sesiunii din 2020.

Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului:

Nu se pot depune mai mult de 2 proiecte pe acelaşi plot în cadrul programului PNDR 2014-2020;