Programul Operational Regional

Prioritatea de investiții 2.2 ”Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”

 

– un nou apel de proiecte –

Depunerea proiectelor : 30 octombrie – 30 noiembrie 2020

Finanțare nerambursabilă

Valoarea finanțării

Intreaba un consultant