ORIZONT 2020

Programul Orizont 2020 este cel mai amplu program de Cercetare si Inovare derulat vreodata de Uniunea Europeana. Este disponibila o finantare de 80 de miliarde de euro pe durata a 7 ani (2014-2020),  pe langa investitiile private pe care aceasta finantare le va atrage. Aceasta promite mai multe inovatii capitale, descoperiri si premiere mondiale, aducand ideile marete din laboratoare pe piata.

Orizont 2020 este instrumentul financiar de implementare a Uniunii Inovarii, initiativa emblematica Europa 2020 ce vizeaza asigurarea competitivitatii globale in Europa.

Vazut ca mijloc de stimulare a cresterii economice si de crearea de locuri de munca Orizont 2020 beneficiaza de sustinerea politica a liderilor europeni si a membrilor Parlamentului European, care au convenit ca investitia in cercetare reprezinta o investitie in viitorul nostru, plasand-o in centrul Strategiei Europa 2020 pentru crestere economica inteligenta, sustenabila si favorabila incluziunii.

Imbinand cercetarea si inovarea Orizont 2020 contribuie la realizarea acestor obiective, punand accentul pe excelenta stiintifica, pe pozitia de lider in sectorul industrial si pe provocari societale, cu scopul de a  asigura capacitatea Europei de a produce stiinta de clasa mondiala, de a elimina barierele din calea inovarii si de a facilita colaborarea sectoarelor public si privat pentru furnizarea de solutii inovative .

In cadrul Programului Orizont 2020, UEFISCDI implementeaza urmatoarele proiecte:

Sursa: www.uefiscdi.ro

ORIZONT 2020 (pe scurt)

Orizont 2020 – Instrumentul pentru IMM-uri – Faza 1

Obiectivul programului: Susținerea IMM-uri sau grupurilor de IMM-uri extrem de inovatoare cu ambiții de internaționalizare, hotărâte să transforme ideile de
afaceri inovatoare în proiecte lider pe piață.

Solicitanți eligibili: IMM-uri sau grupuri de IMM-uri (cel puțin 2 parteneri internaționali)

Activități eligibile : Sprijină elaborarea unui plan de afaceri pentru dezvoltarea ideilor inovative, îmbinând cercetarea și dezvoltarea cu studiul de fezabilitate  tehnică și cu potențialul comercial. Activitățile eligibile pot include, de exemplu: evaluarea riscurilor, cercetarea pieței, implicarea utilizatorilor, analiza  constrângerilor de reglementare sau a regimurilor standardelor, gestionarea proprietății intelectuale, căutarea partenerului sau evaluarea fezabilității.

Valoarea grantului : Maxim 50.000 euro/beneficiar

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limita: 13 februarie 2019

Orizont 2020 – Instrumentul pentru IMM-uri – Faza 2

Obiectivul programului : Susținerea IMM-uri sau grupurilor de IMM-uri extrem de inovatoare cu ambiții de internaționalizare, hotărâte să transforme ideile de afaceri inovatoare în proiecte lider pe piață.

Beneficiari : IMM-uri sau grupuri de IMM-uri (cel puțin 2 parteneri internaționali)

Activitati eligibile : Sprijină dezvoltarea conceptul de afaceri într-un produs, serviciu sau proces gata de piață, aliniat la strategia de creștere a companiei. Activitățile eligibile pot include, de exemplu: procese, prototipuri, validări, demonstrații și testare în condiții din lumea reală și replicarea pieței.

Valoarea grantului : Minim 500.000 euro – Maxim 2,5 mil euro /beneficiar

Contribuția beneficiarului : 0%

Termen limita : 9 ianuarie 2019

Orizont 2020 – Fast Track to Innovation (FTI)

Obiectivele programului : Programul își propune să reducă timpul de la idee până la lansarea pe piață; să stimuleze participarea solicitanților pentru prima dată la finanțarea UE în domeniul cercetării și inovării; creșterea investițiilor din sectorul privat în cercetare și inovare.

Beneficiari : IMM-uri, companii, centre de transfer tehnologic Propunerile de finanțare trebuie depuse de consorții care cuprind între trei și cinci entități juridice
stabilite în cel puțin trei state membre diferite ale UE sau țări asociate Orizont 2020. Alocarea a cel puțin 60% din bugetul global partenerului (partenerilor) consorțiului cu specific industrie; – minim de 2 parteneri din industrie într-un consorțiu de 3 sau 4; sau minim 3 parteneri din industrie într-un consorțiu de 5.

Activitati eligibile : FTI vizează tehnologii, concepte, procese și modele de afaceri relativ mature, de ultimă generație, care au nevoie de o dezvoltare finală pentru a putea forma o nouă piață și să se realizeze o extindere mai largă. Acțiunile FTI sunt încurajate să fie interdisciplinare, trecând prin diferite sectoare și
tehnologii. Acțiuni care susțin concepte inovatoare care au potențialul de a perturba sau de a crea noi piețe sunt în particular finanțate.

Valoarea grantului : Maxim 3 mil euro/beneficiar

Contributia beneficiarului :

  • 30% pentru entități cu profit
  • 0% pentru entități nonprofit

Termen limita de depunere : 21 februarie 2019

Orizont 2020 –Future and Emerging Technologies (FET Open) FETOPEN-01-2018- 2019-2020: FETOpen Challenging Current Thinking

Obiectivul programului : Programul sprijină proiectele de cercetare științifică cu un grad mare de risc ce se află într-o stare incipientă de dezvoltare, cu un potențial viitor de piață promițător.

Beneficiar : IMM-uri  de înaltă tehnologie

Activitati eligibile : Viziune radicală: proiectul trebuie să abordeze o viziune clară și radicală, permisă de un nou concept tehnologic care se adresează unor paradigme actuale. Tehnologie radicala: proiectul trebuie să vizeze o noutate și un progres ambițios în domeniul științei și tehnologiei. Cercetare interdisciplinară ambițioasă pentru realizarea unui progres tehnologic care să deschidă noi domenii de investigație.

Valoarea grantului : Maxim 3 mil euro/ beneficiar

Contributia beneficiarului : 0%

Termen limita : 24 ianuarie 2019