2/3/1 Consolidarea şi asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa cetăţenilor şi întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental şi a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data

 

 

Program Operational Competitivitate

Axa prioritară

  1. Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva

Obiectiv specific

  1. Cresterea utilizarii sistemelor de e-guvernare

Operațiune

POC – Cresterea utilizarii sistemelor de e-guvernare

Beneficiari eligibili

autoritate a administratiei publice centrale

Data lansare

27.11.2017

Data închidere

31.12.2023

Solicitanți eligibili

Proiectul A: Ministerul Afacerilor Interne (prin Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de date – DEPABD și Direcția Generală Comunicații și Tehnologia Informației – DGCTI) în parteneriat cu:

  • Serviciul de Telecomunicații Speciale
  • Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale
  • Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

Proiectul B: Ministerul Afacerilor Interne prin direcții de specialitate

Proiectul C: Autorități ale administrației publice centrale care gestionează / coordonează servicii publice ce vizează cele 36 de evenimente de viață predefinite, inclusiv parteneriate între aceste instituții publice.

 

Alocarea pentru acest apel este de 50,68 milioane euro FEDR, echibalentul în lei = 233,05 milioane lei, conform unui curs valutar BNR de 1 EURO = 4.5984 lei la data de 1 noiembrie 2017.

 

Valoarea maximă a proiectului, rata de cofinanțare

  • Pentru proiectul A, valoarea maximă nerambursabilă este de 34 milioane euro FEDR (echivalentul în lei = 156,08 milioane lei)
  • Pentru proiectul B, valoarea maximă nerambursabilă este de 14,87 milioane euro FEDR (echivalentul în lei = 68,26 milioane lei)
  • Pentru proiectul C, valoarea maximă nerambursabilă este de 1,81 milioane euro FEDR (echivalentul în lei = 5,88 milioane lei)