PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE, AP 6, OS 6.2

PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE, AP 6, OS 6.2 Monitorizarea consumului de energie la consumatorii industriali

Obiectivul  programului : Implementarea de sisteme de monitorizare a consumurilor de energie la consumatorii industriali

Solicitanți eligibili: Societăţile cu personalizate juridică din industrie cu consumuri de peste 1.000 tep/an

Activități eligibile:

  1. Achiziţionarea şi implementarea sistemului de monitorizare a consumului de energie la nivelul platformei industriale respectiv instalaţii/echipamente necesare realizarii de sisteme de monitorizare a consumului de energie la întreprinderi (societăţi) din industrie cu consumuri de peste 1.000 tep/an, în scopul de reducere imediată și pe termen scurt (1 – 5 ani) a pierderilor de energie, localizarea punctelor de aplicare şi cuantificarea potenţialului de reducere a consumului de energie si pentru maximizarea eficienţei măsurilor de creştere a eficienţei energetice ce pot fi aplicate ulterior de catre solicitant.
  2. Pregatirea proiectului
  3. Managementul proiectului, auditul proiectului;
  4. Informare şi publicitate

Valoarea  grantului : Maxim 200.000 euro

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limita: 31 decembrie 2018