PREZENTARE


Prioritatea 2.1A

Axa Prioritara 2, Prioritatea de Investitii 2.1.A Microintreprinderi


Obiectivul specific al acestei axe prioritare il reprezinta consolidarea pozitiei pe piata a intreprinderilor mici si mijlocii in domeniile competitive identificate in Strategia Nationala de Competitivitate si Planurile Regionale de Dezvoltare.

Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiunii:
– Construirea, modernizarea, extinderea spatiului de productie/ prestare servicii
– Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line.

Categorii de beneficiari eligibili:
Solicitantii eligibili in cadrul acestui apel de proiecte sunt societatile constituite in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile sau societati cooperative care se incadreaza in categoria microintreprinderilor.

Alocarea financiara la nivelul Regiunii Nord-Est in cadrul acestui apelul de proiecte este de 40,99 mil euro.

Care este perioada in care pot fi depuse cererile de finantare?
Data de la care pot fi depuse cereri de finantare: 13.08.2018 ora 10.00
Data pana la care pot fi depuse cereri de finantare:  29.08.2018  ora 20.00

Perioada de de depunere a proiectelor poate fi redusa in cazul in care bugetul apelului este consumat mai devreme.


(sursa inforegionordest.ro)

Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea planului de afaceri în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe pagina web www.aippimm.ro.

Data de la care este activă înregistrarea on-line se comunică pe pagina web a instituţiei cu cel putin 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu zis.

PROIECT Procedura microindustrializare 2018