Programul național multianual de microindustrializare 2020”.

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin Direcția de Antreprenoriat și Programe pentru IMM, publică, în vederea dezbaterii publice, proiectul procedurii ”Programului național multianual de microindustrializare 2020”. Eventualele propuneri și observații se pot trimite pe adresa romania_hub@imm.gov.ro până la data de 6 martie 2020. Precizăm că proiectul procedurii de implementare a programului va fi discutat în cadrul reuniunii Comitetului Consultativ pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii din data de 25 februarie 2020, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.