Obiectiv specific 1 Creșterea ocuparii tinerilor NEETs șomeri cu vârstă între 16 – 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia)
Măsuri pentru tinerii NEET II – Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă – Regiune mai dezvoltată

Program operațional

Program Operational Capital Uman

Axa prioritară

 1. Îmbunatatirea situatiei tinerilor din categoria NEETs

Beneficiari eligibili

unitate subordonata sau coordonata de catre o autoritate a administratiei publice centrale

Data lansare

05.04.2018

Data închidere

31.07.2018

 

Selectarea de catre solicitant a regiunii de dezvoltare se va face exclusiv din perspectiva rezidentei grupului tinta avut in vedere, indiferent de locul de implementare/ derulare a activitatilor propuse prin proiect. Trebuie sa includa DOAR tineri NEETS someri cu varsta intre 16 – 24 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare (ANOFM/AJOFM) cu rezidenta in regiunile Bucuresti-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia; Categoria NEETs – tineri care nu au un loc de munca, nu urmeaza un program de educatie sau formare. Acestia sunt in general tineri care au parasit timpuriu scoala si persoane cu un nivel scazut de calificare, adesea provenind dintr-un mediu defavorizat.

Pentru a fi eligibil in cadrul proiectului, grupul tinta trebuie sa fi beneficiat anterior de card profesional (care include profilul individual) si de masuri informare, furnizate de AJOFM/AMOFM.

 

Forma de finantare

granturile ce vor fi finantate intra sub incidenta

 • schemei de ajutor de minimis,
–         schemei de ajutor de stat

Schema de ajutor de minimis

Valoarea maxima eligibila a unui proiect care intra sub incidenta schemei de ajutor de minimis nu poate depasi echivalentul in lei a maxim 200.000 €.
Valoarea minima eligibila a unui proiect este de 50.000 de Euro.
Contributia eligibila minima a solicitantului este 0 (zero) (%).

 

Schema de ajutor de stat

Valoarea maxima eligibila a unui proiect care intra sub incidenta schemei de ajutor de minimis nu poate depasi echivalentul in lei a maxim 500.000 €.
Valoarea minima eligibila a unui proiect este de 50.000 de Euro.
Contributia eligibila minima a solicitantului este

 • 50 % pentru costurile eligibile asociate ajutorului stat pentru recrutarea lucratorilor defavorizati.
 • 40% pentru costurile eligibile asociate ajutorului stat pentru formarea lucratorilor defavorizati. Acest procent se reduce cu 10 puncte procentuale (ajungand la 30%) daca ajutorul este acordat unor intreprinderi mici sau mijlocii.

 

Beneficiari eligibili

solicitantii eligibili sunt intreprinderi constituite conform Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si OUG nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale.

Intreprinderile pot aplica in parteneriat cu furnizori autorizati de servicii de formare si/sau furnizori de servicii de informare si consiliere acreditati in conditiile legii.

 

Activitati eligibile

Masuri furnizate gratuit si obligatoriu de AJOFM/ AMOFM (sunt masuri minime obligatorii pentru ca tanarul NEET sa poata participa la orice alte masuri in cadrul schemei de ajutor de stat / de minimis) :
1. furnizarea unui card profesional (care cuprinde background-ul educational si profesional al tanarului realizat eventual in model self-service si care permite monitorizarea parcursului acestuia indiferent de axa prioritara din care va fi oferit sprijinul)
2. realizarea profilului individual (care este inclus in cardul profesional)
3. masuri de informare

 

Masuri eligibile in cadrul schemei de ajutor de minimis

 1. Consiliere, realizata de furnizori de servicii de ocupare acreditati sau de AJOFM/AMOFM (in parteneriat si/sau prin subcontractare in cadrul proiectului)
 2. Alte masuri in functie de sansele de angajare ale fiecarui tanar:
 • Formare profesionala adaptata nevoilor specifice ale grupului tinta, precum si in acord cu nevoile de competente la nivelul intreprinderii.
 • Evaluare si certificare pentru recunoasterea competentelor dobandite in context informal si non-formal
 • Ucenicie la locul de munca (inclusiv prin acordarea de sprijin financiar angajatorilor)
 • Stagii pentru absolventii de invatamant superior (inclusiv prin acordarea de sprijin financiar angajatorilor)
 • Angajare pe locuri de munca nou create prin acordarea de stimulente financiare angajatorilor

Intreprinderile care solicita finantare vor trebui sa asigure obligatoriu pentru tinerii NEETs consiliere si una din masurile:

 • Ucenicie la locul de munca
 • Stagii pentru absolventii de invatamant superior
 • Angajare pe locuri de munca nou create

 

Masuri eligibile in cadrul schemei de ajutor de stat

Angajare pe locuri de munca nou create prin acordarea de stimulente financiare angajatorilor
Aceasta este o activitate obligatorie in cadrul schemei de ajutor de stat!

 • Formare profesionala adaptata nevoilor specifice ale grupului tinta, precum si in acord cu nevoile de competente la nivelul intreprinderii.

Aceasta este o activitate optionala in cadrul schemei de ajutor de stat, care poate fi realizata in completarea masurii de angajare.

Masura de consiliere, realizata de furnizori de servicii de ocupare acreditati sau de AJOFM/AMOFM (in parteneriat si/sau prin subcontractare in cadrul proiectului) este obligatorie a fi implementata in cadrul proiectului dvs., dar nu este eligibila pentru finantare in cadrul schemei de ajutor de stat (trebuie acoperite separat ca si cost ne-eligibil, suplimentar fata de contributia dvs. in calitate de solicitant).