Lansarea apelului de proiecte nr. POR/2019/1/1.1/OS 1.2/1.

Cresterea inovarii in companii prin sprijinirea abordarilor multisectoriale rezultate in urma implementarii Initiativei Regiuni mai putin dezvoltate

           Apelul de proiecte are ca scop finantarea proiectelor listate in cadrul acestuia din regiunile de dezoltare regionale Nord Est si Nord Vest

Scopul general al acestui proiect este de a identifica constrângerile care blochează creşterea în regiunile  mai puţin dezvoltate şi de a le oferi acestora asistenţă în vederea maximizării impactul investiţiilor regionale şi creşterii competitivităţii, elaborarea (Regiunea Nord-Vest), respectiv actualizarea (Regiunea Nord-Est) Strategiilor Regionale de Specializare Inteligentă (RIS3).

 

           Prin intermediul acestui apel de proiecte vor fi sprijinite activităţi specifice cu caracter integrat/complex, cu abordare multisectorială, implementate în vederea introducerii pe piaţă a rezultatelor cercetării, în concordanţă cu domeniile prioritare identificate în Strategiile de Specializare Inteligentă a regiunilor de dezvoltare Nord-Est şi Nord-Vest.

Proiectele vor conţine cele două etape de mai jos.

 

ETAPA 1 – AJUTOR DE STAT PENTRU CERCETARE DEZVOLTARE


a) Activităţi de cercetare-dezvoltare însemnând:

  1.  activităţi de cercetare industrială (cercetare aplicată şi dezvoltare tehnologică) din categoriile: cercetare aplicată/industrială, dezvoltare tehnologică, respectiv cercetare precompetitivă şi competitivă;
  2.  activităţi de dezvoltare experimentală din categoriile; dezvoltare experimentală şi activităţi de testare;
  3.  activităţi de realizare studii de fezabilitate (cu scopul realizării unor transferuri tehnologice) ;
  4.  Alte activităţi legate de obţinerea, validarea şi protejarea proprietăţii industriale, standardizarea produselor/serviciilor/proceselor, achiziţia de servicii de consultanţă şi echivalente folosite exclusiv pentru activităţile de cercetare dezvoltare, achiziţia de servicii de cercetare contractuală, achiziţia de servicii de sprijinire a inovării, dezvoltare platforme comune pentru knowledge share;
 

ETAPA 2 – AJUTOR DE STAT REGIONAL SI AJUTOR DE MINIMIS

a) Ajutor de stat regional însemnând activităţi de investiţii în active corporale şi necorporale doar dacă constituie o investiţie iniţială în sensul:

  1.  crearea unei noi unităţi de fabricaţie/de prestare servicii cu relevanţă pentru subdomeniile de specializare inteligentă identificate în cadrul anexei nr. 10.2 din ghid;
  2.  extinderea capacităţii unei unităţi existente prin creşterea volumului a cel puţin unui produs/serviciu cu relevanţă pentru subdomeniile de specializare inteligentă identificate în cadrul anexei nr. 10.2 din ghid;
  3.  diversificarea producţiei unei unităţi prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitatea respectivă. Diversificarea serviciilor/producţiei presupune că noile servicii/produse se adaugă gamei sortimentale deja fabricate/prestate şi sunt cu relevanţă pentru  subdomeniile de specializare inteligentă identificate în cadrul anexei nr. 10.2 din ghid.

Cererile de finantare se vor depune utilizand sistemul electronic – aplicatia MY SMIS 2014+, in perioada 01.08.2019, ora 12.00   –   01.12.2019, ora 12.00.

sursa: AM POR