PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE, AP 2, OS 2.1, Acţiune 2.1.1

Obiectivul programului : Dezvoltarea de rețele avansate de comunicații electronice în zone în care nu există infrastructură din aceeași categorie (rețea NGA) și în care (conform consultării publice desfășurate) nu există interes pentru dezvoltarea unei astfel de infrastructuri, în condiții comerciale, în următorii trei ani.

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Solicitanți eligibili :

Microintreprinderi, intreprinderi mici, mijlocii sau mari, care, la data depunerii cererii de finanțare, sunt notificate la ANCOM ca furnizori de comunicații electronice de cel puțin 3 ani și care, în ultimii 3 ani, anteriori aceleași date, nu au întrerupt furnizarea de rețele sau servicii de comunicații electronice și
nici nu au avut suspendat acest drept.

Activități eligibile: Va fi finanțată construirea infrastructurii de internet în bandă largă în zonele albe NGA, cu o largă răspândire a nodurilor de comunicaţii şi partea de transmisie a datelor (backbone şi blackhaul), cât mai aproape de utilizatorul final și cu niveluri adecvate de simetrie și de interactivitate, pentru a garanta transmitere mai bună de informații în ambele sensuri.

Valoarea grantului:

  1. Microîntreprinderi și întreprinderi mici – maxim 4.665.600 euro
  2. Întreprinderi mijlocii – maxim 3.628.800 euro
  3. Întreprinderi mari – maxim 2.592.000 euro

Valoarea ajutorului de minimis nu poate depăşi 5% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului şi nu poate depăşi echivalentul în lei a
200.000 de euro pe ultimii 3 ani fiscali.

Contribuția beneficiarului:

  1. Microîntreprinderi și întreprinderi mici – minim 10%
  2. Întreprinderi mijlocii – minim 30%
  3. Întreprinderi mari – minim 50%

Data deschiderii apelului: 06.08.2018, orele 09:00.

Data închiderii apelului: 04.10.2018, orele 17:00.

Ordinul ministrului fondurilor europene şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr.775/3939/2018

Ordinul ministrului fondurilor europene cu numărul 776/2018

Ordinul ministrului fondurilor europene cu numărul 653/03.07.2018

Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 2.1.1 – Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet