Volum total al Planului de Redresare / NGEU este de 750 miliarde euro, din care 390 miliarde euro vor fi acordate statelor membre sub formă de sume nerambursabile (granturi), iar 360 miliarde euro sub formă de împrumuturi. Acest rezultat păstrează volumul total propus de Comisia Europeană pentru Planul de relansare, modificând însă, în sens descendent alocările pentru componenta nerambursabilă, pentru care Comisia propusese 500 miliarde euro. Instrumentul are un caracter temporar și excepțional, fiind destinat exclusiv susținerii statelor membre în vederea revenirii din criză.

Prin intermediul NGEU sunt prevăzute alocări specifice pentru o serie de programe și instrumente menite a complementa alocările din cadrul bugetului european, fiind prevăzute sume adiționale pentru:

 • Mecanismul pentru Redresare și Reziliență/ RRF (reforme structurale și investiții publice): 672,5 miliarde euro;
 • ReactEU (coeziune): 47,5 miliarde euro;
 • Horizon Europe (cercetare): 5 miliarde euro;
 • InvestEU (investiții pentru mediul privat): 5,6 miliarde euro;
 • Dezvoltare rurală: 7,5 miliarde euro;
 • Fondul pentru o Tranziție Echitabilă (tranziție climatică): 10 miliarde euro;
 • RescEU (gestiune crize): 1,9 miliarde.

În ceea ce privește Mecanismul pentru Redresare și Reziliență/ RRF, din totalul de 672,5 miliarde euro, 312,5 miliarde euro vor fi acordate sub formă de granturi, iar 360 miliarde euro sub formă de împrumuturi. Facilitatea va putea fi folosită încă din anul 2020, funcție de calendarul de aprobare a Planurilor naționale de relansare și reziliență.

Cu referire la Cadrul Financiar Multianual, volumul total pe componenta de cheltuieli pentru perioada 2021-2027 a fost stabilit la 1074,3 miliarde euro (credite de angajament), repartizat pe șapte capitole bugetare, după cum urmează:

 • „Piață internă, inovare și digital”, în valoare de 131,3 miliarde euro;
 • „Coeziune, reziliență și valori”, în valoare de 380 miliarde euro;
 • „Resurse naturale și mediu”, cu un volum de 355,6 miliarde euro;
 • „Migrație și managementul frontierei” în valoare de 22,7 miliarde euro;
 • „Securitate și apărare” în valoare de 13,2 miliarde euro;
 • „Vecinătate și global”, cu un volum de 98,4 miliarde euro;
 • „Administrație publică europeană”, cu un volum de 73,1 miliarde euro.

Pentru politica de coeziune este prevăzută o alocare totală de 330,235 miliarde euro; astfel, politica de coeziune își menține o pondere importantă în bugetul Uniunii, de aproximativ 30%. Sunt asigurate, de asemenea, condiții mai favorabile de implementare – pre-finanțare, co-finanțare, regula de dezangajare automată/ (n+3), față de propunerile anterior formulate în procesul de negociere, precum si posibilitatea unui transfer de până la 20% între fondurile aferente politicii de coeziune.

sursa:mae.ro

Pentru politica agricolă comună (PAC), acordul vizează o alocare totală de 336,4 mld Euro, astfel încât PAC rămâne, cel puțin sub aspectul alocărilor, cea mai importantă politică finanțată din bugetul UE. Este asigurată, totodată, o flexibilitate sporită, bidirecțională, de transfer între piloni, de 25%, cu o opțiune pentru statele membre cu un nivel al plăților directe sub 90% raportat la media UE de a transfera 30% din sumele alocate de la pilonul II la pilonul I. De asemenea, este introdus caracterul voluntar al plafonării plăților directe pentru fermele mari.

În ceea ce privește veniturile la bugetul UE, liderii au agreat să pună la dispoziția UE noi resurse pentru a rambursa împrumuturile în cadrul instrumentului Next Generation EU, fiind convenită o nouă taxă pe materiale plastice, care este introdusă începând cu anul 2021. De asemenea, a fost agreată și prezentarea ulterioară, de către Comisie, a unor noi propuneri de taxe, care ar urma să intre în vigoare până cel târziu la 1 ianuarie 2020 – o propunere privind ajustarea a emisiilor de dioxid de carbon și o taxă digitală. Totodată, ulterior, Comisia ar urma să prezinte o propunere revizuită cu privire la schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), care va fi extinsă, cel mai probabil la sectorul aviației și la cel maritim. Veniturile provenite din noile resurse proprii introduse după 2021 vor fi utilizate pentru rambursarea anticipată a împrumuturilor aferente NGEU. Aceste noile surse de finanțare se adaugă resurselor proprii existente.