PREZENTARE


Obiectivul principal al Programului il constituie sprijinirea operatorilor economici (societăţi comerciale şi societăţi cooperative) prin facilitarea accesului la finanţare în scopul imbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice.

BENEFICIARI

–  SRL-uri , SRL-D-uri

– Au cel puţin 1 an calendaristic de la data înfiinţării în momentul completării online a planului de investiţii.

– Sunt persoane juridice care au ca obiect de activitate comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, activităţi prevăzute în lista de coduri CAEN eligibile

– Codul CAEN pentru care se solicită finanţare trebuie să fie autorizat de cel putin 3 luni

Cheltuieli eligibile:

– Echipamente IT

– Cititoare de cod de bare

– Cântare electronice

– Aparate de marcat electronice fiscale

– Echipamente tehnologice maşini, utilaje

– Electro şi motostivuitoare

– Active necorporale: brevete, licenţe, francize, software comerţ online

– Certificarea unui sistem de management al calităţii

– Realizarea unui site

–  Echipamente specifice in scopul obţinerii unei economii de energie

– Consultanţă pentru intocmirea documentaţiei