Axa prioritara 5, Prioritatea de investitii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural – Apel pentru proiecte nefinalizate (POR/2018/5/5.1/7 regiuni/proiecte nefinalizate)

Obiectivul specific al acestei prioritati este impulsionarea dezvoltarii locale prin conservarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural si a identitatii culturale.

Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiunii:

In cadrul acestei prioritati de investitii se vor finanta restaurarea, protectia, conservarea si valorificarea durabila a obiectivelor de patrimoniu UNESCO (atat din mediul urban cat si rural), patrimoniu cultural national (din mediul urban sau rural) si patrimoniu cultural local din mediul urban.

Activitatile specifice obiectivelor de patrimoniu cultural includ, dar nu se limiteaza la:

 • Restaurarea, consolidarea, protectia si conservarea monumentelor istorice;
 • Dotari interioare (instalatii, echipamente si dotari pentru asigurarea conditiilor de climatizare, siguranta la foc, antiefractie);
 • Dotari pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural mobil si imobil;
 • Activitati de marketing si promovare turistica a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea acestuia, in cadrul proiectului.

Se vor finanta proiecte nefinalizate care presupun realizarea unuia sau mai multor elemente fizice sau componente sau articole sau activitati si care la data depunerii cererii de finantare nu are finalizat integral cel putin unul dintre acestea. Locul de implementare al proiectului trebuie situat pe un amplasament distinct delimitat.

Vor avea prioritate la finantare acele obiective de patrimoniu localizate in teritorii conectate la cresterea economica, a caror restaurare va contribui in mod direct la cresterea competitivitatii arealului in care sunt localizate.

Categorii de beneficiari eligibili:

 • Unitati administrativ-teritoriale
 • Autoritati ale administratiei publice centrale
 • Institutii publice finantate conform Legii 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, care nu au ca obiectiv obtinerea de profit si sunt infiintate prin lege*
 • Parteneriate intre aceste entitati

*Atentie : Includerea acestui tip de solicitant eligibil in POR 2014-2020 este in curs de aprobare de catre Comisia Europeana.

Acordarea finantarii (semnarea contractului de finantare) este conditionata de aceasta aprobare de modificare a programului.

Alocarea financiara la nivelul Regiunii Nord-Est in cadrul acestui apelul de proiecte este de 21,43 mil euro.

 • Valoarea maxima totala a proiectului – 5 milioane euro
 • In cazul obiectivelor de patrimoniu inscrise pe lista UNESCO, valoarea maxima totala a proiectului este de 10 milioane euro.
 • Valoarea minima totala a proiectului – 1 milion euro, indiferent de clasificarea monumentului istoric.

Care este perioada in care pot fi depuse proiectele?
Data si ora incepere depunere de proiecte: 14.05.2018, ora 12:00
Data si ora inchidere depunere de proiecte: 16.07.2018, ora 12:00

Descarca Ghid specific 5.1 – proiecte nefinalizate – 02.07.2018

Descarca Ghid specific 5.1 – proiecte nefinalizate
Descarca Ordin de aprobare