2.3 Înregistrarea la Serviciul Public de Ocupare a tinerilor NEETs inactivi

Program operațional

Program Operational Capital Uman

Axa prioritară

  1. Îmbunatatirea situatiei tinerilor din categoria NEETs

Beneficiari eligibili

autoritate a administratiei publice centrale

Data lansare

03.04.2017

Data închidere

31.12.2023

 

Grup tinta

Tineri NEETs inactivi cu varsta intre 16 – 24 neinregistrati la SPO, cu accent pe aceia cu nivel scazut de competente si care au dificultati in a se integra social

Indicatori de realizare

Tineri NEETS inactivi care beneficiaza de sprijin in vederea inregistrarii la SPO, din care:
– romi
– din zona rurala
Din care:
– din regiuni mai putin dezvoltate: 180000
– din regiuni mai dezvoltate: 20000

Indicatori de rezultat

– romi
– din zona rurala
Din care:
– din regiuni mai putin dezvoltate: 144000
– din regiuni mai dezvoltate: 16000

 

Masuri, conform profilului individual al tinerilor,  pe langa pachetul de baza

Derularea de activitati pentru identificarea tinerilor NEETs inactivi, cu accent pe aceia cu nivel scazut de competente si care au dificultati in a se integra social, precum si pentru transmiterea datelor relevante ale acestora la SPO in vederea inregistrarii.
–   De asemenea, vor fi furnizate informatii relevante vis-a-vis de posibilitatea de a beneficia de sprijin pentru gasirea unui loc de munca de calitate/ posibilitatea deschiderii unei afaceri pe cont-propriu sau de urmare a unui program de formare, precum si oportunitati de reintoarcere in sistemul de educatie.
–   In derularea acestor actiuni se incurajeaza aplicarea de solutii inovative sau de multiplicare a solutiilor inovative care s-au dovedit a avea succes in alte State Membre, inclusiv prin initiative de cooperare transnationala. Tinerii NEETs inactivi identificati vor fi inregistrati in baza de date a SPO si vor beneficia de un card profesional care va contine informatii referitoare la profilul fiecaruia, suportul de care a beneficiat si pachetul de servicii personalizate care ii va fi furnizat.
–   Totodata, cardul va permite monitorizarea parcursului acestuia indiferent de axa pe care va fi sprijinit, inclusiv in contextul masurilor de evaluare a interventiilor sprijinite prin YEI/ Non-YEI. Implementarea acestor masuri va facilita monitorizarea valorii adaugate a interventiilor dedicate tinerilor NEETs
Derularea de campanii de informare si constientizare dedicate tinerilor din categoria NEETs, luand in considerare situatia lor diferita (cei ce au parasit timpuriu scoala, cei care nu au reusit sa-si gaseasca un loc de munca dupa terminarea educatiei secundare cu sau fara calificare si absolventii de invatamant superior, persoanele sarace, persoanele cu nivel de educatie scazut sau minoritatile etc.), care sa faciliteze inclusiv inregistrarea in baza de date NEETs
Extinderea si modernizarea sistemelor platforme de tip „bursa online a locurilor de munca”, instrumente de mediere pe piata muncii (job matching), in special cei apartinand categoriilor vulnerabile
Monitorizarea masurilor dedicate tinerilor NEETs.

 

Alocarea financiara indicativa

408.572.233 Euro pentru regiunile mai putin dezvoltate din care 26.535.106 Euro
18.701.987 Euro pentru Regiunea Bucuresti-Ilfov din care 1.253.350 Euro